Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 319
Реактуалізація театрознавства (Клековкін Олександр)
Реакція львівської інтелігенції на розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році (Іщук Олександр)
Реакція львівської інтелігенції на розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році (Ніколаєва Наталія)
Реакція ОУН на голод 1932–1933 рр. в Україні: уроки для сучасності (Бутко Сергій)
Реакція слобідського козацтва на соціокультурні зміни середини XVIII ст. (Шаталов Денис)
Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР на припинення «великого терору» (листопад 1938-1939рр) (Подкур Роман)
Реалізація військової доктрини ОУН у 1929-1935 рр. (Юрик Ю.)
Реалізація державної політики щодо релігії та віруючих на Поділлі в 20–30-ті pp. XX ст. (Місінкевич Леонід)
Реалізація методів ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст. (Папазова Анжела)
Реалізація стратегій виживання в місцях ув'язнення на окупованій території України у 1941–1944 рр. (Дубик Марина)
Реалії та міфи релігійного протистояння на Волині в кінці XVI - першій половині XVII ст. (Довбищенко Михайло)
Ревизия волынских мыт и особенности документального состава книги Литовской Метрики № 22 (1547 г.) (рос.) (Поліщук Володимир Васильович)
Ревізії та люстрації українських староств кінця ХV - середини ХVI ст. (в аспекті історико-географічноі джерельної цінності) (Боряк Геннадій)
Ревізіонізм середини 1950-х рр. у країнах Східної Європи (Секо Ярослав)
Ревізія 1692 р. як джерело до вивчення аграрних відносин на західноукраїнських землях кінця XVII ст. (Василь Пірко)
Революційна доба в Україні (1917–1920 роки) (Солдатенко Валерій)
Революційна стихія (Тютюнник Юрко)
Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. (Тютюнник Юрко)
Революційна українська партія (Жук Андрій)
Революційний змаг за УССД. Том 1 (Мірчук Петро)
Революційний змаг за УССД. Том 2 (Мірчук Петро)
Революційний тероризм в Російській імперії і Україна (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (Волковинський Валерій)
Революційний тероризм в Російській імперії і Україна (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (Ніконова Іванна)
Революційні події 1905-1907рр.: прояв протесту чи злочинності (на матеріалах Сумщини) (Дегтярьов Сергій)
Революційність чи легалізм: проблема Зенона Пеленського, першого провідника ОУН на західноукраїнських землях (Кучерук Олександр)
Революція 1917: спогади (Полонська-Василенко Наталія)
Революція на вкраїні в її головніших етапах (Яворський Матвій)
Регіональна політика та краєзнавчі ініціативи Історичного товариства у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (Тельвак Віталій)
Регіональна проблематика соціально-економічної історії середньовічного Китаю (до історіографії питання) (Величко Валентин)
Регіональні аспекти повстанського руху селян 20-х рр. ХХ ст. (Котляр Юрій Вадимович)
Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні (Воловина Олег)
Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні (Плохій Сергій)
Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні (Левчук Наталія)
Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні (Рудницький Омелян)
Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні (Ковбасюк Алла)
Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні (Шевчук Павло)
Регіональні особливості «Великого терору» 1937–1938 рр. на західному кордоні СРСР–УРСР (на матеріалах Поділля) (Подкур Роман)
Регіональні особливості самоврядних та майнових засад в Лівобережній Україні в другій половині XVIІ ст.: побутування міських магдебургій, церковних латифундій та адміністративні експерименти на Кременчуччині (Вирський Дмитро)
Редакційна політика М. Грушевського в «Літературно-науковому вістнику» (1907–1914 рр.) (Ткаченко Ігор)
Редкие типы архитектурно-декоративной керамики Батурина последней трети XVII – начала XVIII вв. (рос.) (Мироненко Людмила)
Реестр налоговых выплат с Ковеля и Ковельской волости 1576 г. (рос.) (Єрусалимський Констянтин)
Реєст наукових і літературних праць (1885-1904) (Грушевський Михайло)
Реєстр війська запорізького 1649 р. - джерело історії козацтва на Україні (Шевченко Федір)
Реєстр Війська Запорозького 1649 року (Шевченко Федір)
Реєстр Війська Запорозького 1649 року (Тодійчук Ольга)
Реєстр Війська Запорозького 1649 року (Страшко Віктор)
Реєстр Війська Запорозького 1649 року (Панашенко Віра)
Реєстр Війська Запорозького 1649 року: алфавітний покажчик. Літера А (Рубцова З.)
Реєстр населених пунктів Львівщини: за довідниками 1946 та 1972 рр. (Горбаль Мирослав)
Реєстр челяді та пасічників Пачаївського монастиря середини XVІІІ ст. як історичне джерело (Близняк Микола)
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 319