Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260
Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) (Курилишин Костянтин)
Українське зброєзнавство: досвіди системних досліджень (Тоїчкін Денис)
Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського (Світленко Сергій)
Українське Історичне Товариство і розвиток української історіографії (Винар Любомир)
Українське Історичне Товариство, 1965-1980 (Винар Любомир)
Українське козацтво XVI - першої половини XVII ст. в історіографії (Щербак Віталій)
Українське козацтво XVI-XVIII ст. у вітчизняній історії (Щербак Віталій)
Українське козацтво в історичних дослідженнях у Франції (Луняк Євген)
Українське козацтво в творчості Жана Бенуа Шерера та Августа Вільгельма Гупеля (на основі аналізу «Літопису Малоросії…» та нарису «Про козаків») (Потульницький Георгій)
Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І (Ададуров Вадим)
Українське козацтво і Коліївщина (Замлинський Володимир)
Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця ХІХ–початку ХХ ст. (Руда Оксана)
Українське козацтво у висвітленні польської історіографії (1944-1989 рр.) (Зашкільняк Леонід)
Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої половини XIX ст. (Шаталов Денис)
Українське козацтво у хроніці Я.І. Петриція (бл. 1622 та 1637 рр.) (Вирський Дмитро)
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Випуск 1 (Збірник статей)
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Випуск 2 (Збірник статей)
Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Випуск 3 (Збірник статей)
Українське козацтво: міф та наука (Діброва Володимир)
Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. (Щербак Віталій)
Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття (Заруба Віктор)
Українське літописання XV-XVIII століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років (Дзира Іван)
Українське мистецтво XVII-XVIII віків (Ернст Федір)
Українське міщанство литовської доби у візії М. Довнар-Запольського (Михайлюк Юрій)
Українське мовчання (Вендланд Анна Вероніка)
Українське наукове літературознавство в перше пореволюційне п'ятнадцятиліття (Костюк Григорій)
Українське національне відродження: нова аналітична структура (Маґочій Павло Роберт)
Українське письменство 1866 - 1873 років (Драгоманов Михайло)
Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка. Лекції, нариси, статті (Зеров Микола)
Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня Другої світової війни (1938-1939) (Швагуляк Михайло)
Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу (Реєнт Олександр)
Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу (Лисенко Олександр)
Українське питання в політиці Румунії (1918–1927 рр.): історіографічний контент (Кройтор Володимир)
Українське питання в публіцистичній спадщині Яна Бодуена де Куртене (Баран Зоя)
Українське питання в роки Першої світової війни (Головченко Володимир)
Українське питання в роки Першої світової війни (Солдатенко Валерій)
Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект (Дацків Ігор)
Українське питання у зовнішньополітичному курсі СРСР на початку 1930-х рр. (Сацький Павло)
Українське питання у листуванні членів ОУН з італійськими державними діячами у 1930-х роках (Ковальчук Володимир)
Українське питання як важливий чинник розв'язання війни між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (Литвин Сергій)
Українське підпілля: від УВО до ОУН (Мартинець Володимир)
Українське повстання у вересні 1939 р. у Миколаївсько-Роздільському Наддністров'ю (Волицький Василь)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Безпалько Владислав)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Висотін Микола)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Ворончук Ірина)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Кучерук Мар'яна)
Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. (Чубик Юлія)
Українське Подніпров'є в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) (Вирський Дмитро)
Українське портретне малярство XVI–XVIII століть у контексті польського портрету (Александрович Володимир)
Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906–1917) (Милько Володимир)
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260