Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 285
Становище українських політичних в’язнів у польських в’язницях упродовж 1919–1926 рр. (Місько Володимир)
Становище української громади в Польщі (1980-1990) (Янчук Олена)
Становище церкви в Радянській державі: критичний огляд окремих англомовних праць (Шліхта Наталія)
Становлення Антона Васинчука як політичного лідера українців Холмщини (Перга Юрій)
Становлення афінського поліса (Ставнюк Віктор)
Становлення Галицької армії, особливості комплектування та підготовки особового складу (листопад 1918 – листопад 1919 рр.) (Шумінська Наталія)
Становлення Гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі (Пархоменко Владислав)
Становлення Директорії та антигетьманське повстання (листопад – грудень 1918 р.): на матеріалах мемуарних джерел (Пархоменко Владислав)
Становлення Дмитра Антоновича як вченого (Шаповал Андрій)
Становлення естетичного свiтогляду Пантелеймона Кулiша (впливи та уподобання) (Пуліна Вікторія)
Становлення і розвиток гутництва на Прикарпатті та Волині (кінець XV – перша половина XIX ст.) (Курдина Юлія)
Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) (Гомотюк Оксана)
Становлення і розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи (1991–2013 рр.) (Мудрієвська Ірина)
Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині (Лесюк Микола)
Становлення ідеї козацької автономії в Речі Посполитій (Щербак Віталій)
Становлення історичної науки в Україні у першій половині ХІХ століття (Стельмах Сергій)
Становлення й функціонування органів української влади на Покутті в період існування Західно-Української Народної Республіки (1918–1919 рр.) (Королько Андрій)
Становлення козацького права (Щербак Віталій)
Становлення концепції «руського народу» і творення держаної ідеї в Україні (Щербак Віталій)
Становлення Лонґина Цегельського як особистості, науковця та громадського діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Полич Мар'яна)
Становлення ОУН (Книш Зиновій)
Становлення польської державності (1914–1921 рр.) (Боєчко Владислав)
Становлення поштової справи в Українській козацькій державі в другій половині XVII–XVIII ст. (Гуржій Олександр)
Становлення радянської політичної системи (Кульчицький Станіслав)
Становлення ранньосередньовічних слов’янських культур та основні шляхи розселення слов’ян (Баран Володимир)
Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття (Івашко Роман)
Становлення російської дипломатичної служби в Японії у 1855-1904 рр. (Кириченко Олена)
Становлення світоглядної концепції С. Подолинського в контексті модернізаційних процесів кінця ХІХ століття (Марцінишин Юрій)
Становлення судової влади у протодержавну добу: погляд через тисячоліття (Гавриленко Олександр)
Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864 - 1917 рр.) (Сергієнко Вікторія)
Становлення та розвиток правової системи Великого князівства Литовського у другій половині XV – першій третині XVI ст.: на прикладі Київщини й Волині (Ващук Дмитро)
Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919–1954 рр.) (Ворожко Валерій)
Становлення та функціонування повстанського запілля на Волині в умовах німецької окупації (друга половина 1943 р.) (Стародубець Галина)
Становлення тоталітарних режимів у країнах Центрально-Східної Європи в публіцистиці українського підпілля (В'ятрович Володимир)
Становлення української державності в Галиччині (1918-1923 pp.) (Лісна Іванна)
Станово-кастова система як модель для реконструкції стародавніх суспільств (Пустовалов Сергій)
Стара вища освіта в Київській Україні XVI-поч. XIX в. (Титов Федір)
Стара Волинь і Волинське Полісся. Том 1 (Цинкаловський Олександр)
Стара Волинь і Волинське Полісся. Том 2 (Цинкаловський Олександр)
Старинна історія Галичини. Том 1 (Партицький Омелян)
Старинна історія східних народів. Том 1 (Масперо Жорж)
Старі хартіі вольності (Драгоманов Михайло)
Старі хати Харькова (Таранушенко Стефан)
Стародавні галицькі городи. Часть 3. Теребовля (Ільницький Василь Степанович)
Стародавні грецькі кольонії боспорські в межах теперішньої Кубанської области та суміжних з нею місць (Паначовний М.)
Стародавні знахідки з с. Ораного на Київщині (Петровська Є.О.)
Стародавні знахідки з Чернігова (Попудренко М.А.)
Стародавні пам'ятки Волині (Цинкаловський Олександр)
Стародавні слов'янські городища у верхній течії Ворскла (Третьяков Петро)
Стародавні стіни на перевалах головного пасма Кримських гір (Домбровський О.І.)
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 285