Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 342
Поняття, мета та види покарань в античних державах Північного Причорномор'я: історико-правове дослідження (Гавриленко Олександр)
Попаді, поповичі, попівни як учасники судових процесів (за матеріалами книг духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) (Циквас Олена)
Попіл (Жеромскі Стефан)
Популяризація досягнень вчених і наукових установ в українських академічних виданнях (Луговський Олександр)
Пора сказати правду про наші Визвольні Змагання добитися волі для Галицької землі 1918–1939 (Шевчук Семен)
Поразка і відступ південного угрупування армії УНР до Румунії навесні 1919 р. (Ковальчук Михайло)
Порівняльна характеристика колаборації населення Росії й України в роки радянсько-німецької війни (Дзьобак Володимир)
Порівняльна характеристика образу половця-кумана в угорських наративах ХІ–ХІІІ ст. та руських літописах (Тимар Ірина)
Порівняльне вивчення пам’яток черняхівської культури в районі м. Черкас (Симонович Ераст)
Порівняльний підхід у дослідженні постаті Мазепи (Субтельний Орест)
Порівняльні життєписи (Плутарх)
Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова (Ясь Олексій)
Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (Кохан Олена)
Порохівниці – складова воєнного спорядження українських військ XVII–XVIII ст.: спроба класифікації (Славутич Євген)
Портрет I. Мазепи з колекцiї Бутовичiв (Павленко Сергій)
Портрет гетьмана роботи Захарія Самуйловича (Павленко Сергій)
Портрет І. Мазепи та його наближених у Києво-Печерській лаврі (Павленко Сергій)
Портрет краківського каштеляна Януша Острозького з колекції Національного музею історії України (Походяща Олена)
Портрет Осипа Дяківа-«Горнового» (Мороз Володимир)
Портрет Хмельницького з вид. 1683 р. (до портрету) (Грушевський Михайло)
Портрети Мазепи: у пошуках iстини (Павленко Сергій)
Португальське відродження: з попелу у нове життя (Ковальов Павло)
Порушення митних пільг шляхті, закріплених Другим Литовським Статутом 1566 р. (на прикладі книги записів 47 Литовської Метрики) (Жеребцова Лариса)
Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни (Слободинський Дмитро)
Посаг, віно та «внесення» у шлюбній практиці мешканців Самбірської економії першої третини XVII ст. (на підставі записів до замкової книги від 1614–1632 рр.) (Гарасимчук Марія)
Поселення IV—V ст. н.е. в с. Капулівка на Нижньому Дніпрі (Рутківська Л.М.)
Поселення VIII-VI ст. до н.е. на Тясмині (Покровська Є.Ф.)
Поселення VIII—VI ст. до н. е. поблизу с. Хрещатик на Канівщині (Покровська Є.Ф.)
Поселення VIII—VI ст. до н. е. поблизу с. Хрещатик на Канівщині (Ковпаненко Ганна)
Поселення білогрудівського типу біля Умані (Тереножкін Олексій)
Поселення біля с. Золота Балка (Вязьмітіна Марія)
Поселення висоцької культури (Крушельницька Лариса)
Поселення волинян на околиці м. Луцька (Кучера Михайло)
Поселення Галіш-Ловачка (Бідзіля Василь)
Поселення дніпро-донецької культури на півночі України (Телегін Дмитро)
Поселення Дніпровського Лівобережжя X-XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі) (Біляєва Світлана)
Поселення Дніпровського Лівобережжя X-XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі) (Кубишев А.І.)
Поселення епохи бронзи поблизу хутора Пустинка на Чернігівщині (Попередне повідомлення) (Березанська Софія)
Поселення епохи пізньої бронзи поблизу Кременчука (Шарафутдінова І.М.)
Поселення епохи ранньої бронзи в Каневі (Березанська Софія)
Поселення епохи ранньої бронзи в Каневі (Бондар Микола)
Поселення і могильник зарубинецької культури в південній Білорусії (Мельниківська О.М.)
Поселення кінця епохи бронзи біля с. Велика Андрусівка (Покровська Є.Ф.)
Поселення кінця епохи бронзи біля с. Велика Андрусівка (Петровська Є.О.)
Поселення культури лійчастого посуду біля с. Лежниці на Волині (Пелещишин М.А.)
Поселення культури Ноа біля с. Острівець Івано-Франківської області (Балагурі Е.А.)
Поселення Молодове I (другий пізньопалеолітичний шар) (Черниш О.П.)
Поселення неврів, слов'ян та германців на Стирі (Козак Денис)
Поселення перед скіфського часу в басейні р. Тясмина (Покровська Є.Ф.)
Поселення періоду пізньої бронзи і раннього заліза поблизу Охтирки (Ковпаненко Ганна)
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 342