Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 355
По рідному краю (Дорошенко Дмитро)
По світу. З подорожних вражінь (Грушевський Михайло)
По судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ої половини XVII віку (Левицький Орест)
По шляху життя: мемуари (Саксаганський Панас)
Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом (Нечуй-Левицький Іван)
Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз (Кочеркевич Ярина)
Поборові реєстри як джерело для вивчення приватних землеволодінь та їх власників у Львівській землі Руського воєводства в XVI ст. (Смерека Богдан)
Повернення безсмертних (Богатирчук Олександр)
Повернення в Україну спадщини художників Кричевських (Лебедєв Георгій)
Повернення до Чорнобиля. Від національної трагедії до предмета інноваційних дисциплін в історіографії не тільки України (Вендланд Анна Вероніка)
Повернення задунайських козаків в межі Російської імперії на початку ХІХ ст. (Ложешник О.С.)
Повернення інтелектуальної спадщини П.Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам'яті української спільноти (Іваницька Світлана)
Повернення отаманів гайдамацького краю (Коваль Роман)
Повернення простору (Котенко Антон)
Повертаючись до проблеми південних кордонів володінь галицьких та галицько-волинських князів (Войтович Леонтій)
Повертаючись до справи академіка Олександра Гольдмана (Вронська Тамара)
Повертаючись до справи академіка Олександра Гольдмана (Коваль Михайло)
Повертаючись до хорватів Костянтина Багрянородного (Войтович Леонтій)
Повідомлення про смерть Зиновія Тершаковця (Мороз Володимир)
Повість минулих літ (Русі література)
Повість про двоє міст (вид. 1930) (Дікенс Чарлз)
Повітовий поділ Подільського воєводства в останній чверті XVI-XVIII ст. (Крикун Микола)
Повітовий устрій Подільського воєводства в XV-XVI ст. Перспективи джерелознавства історичної географії України (Крикун Микола)
Повітові органи влади та управління на території Сумщини у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.: джерела (Дегтярьов Сергій)
Повітові суди як елемент судової системи Російської імперії кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. (Дегтярьов Сергій)
Повне зібрання творів. Т. 3. Листування (Шевченко Тарас)
Повне зібрання творів. Т. 4. Щоденні записки (журнал) (Шевченко Тарас)
Повне зібрання творів. Том 01. Листи 1841-1850 (Куліш Пантелеймон)
Повне зібрання творів. Том 02. Листи 1850-1856 (Куліш Пантелеймон)
Повноваження підскарбія земського щодо контролю за доходами від митних зборів у Великому князівстві Литовському (Жеребцова Лариса)
Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). Частина 3 (Збірник статей)
Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х — середина 1950-х рр.), ч. 1–2 (Збірник статей)
Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки (Абікулова Марина)
Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам'ятки (Костенко Антон)
Поволання над трупом забитого (Черкаський Іринарх)
Поворот у політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела (Тисменяну Владімір)
Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко (Кралюк Петро)
Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко (Пасічник Ігор)
Повстання 1490 – 1492 рр. на території Північної Буковини та Східної Галичини: нове бачення (Балух Олексій)
Повстання 1630 р. в Україні за нововіднайденими польськими реляціями: публікація джерел (Ковалець Тарас)
Повстання 1648 року у Великому князівстві Литовському: проблема типології (дискусійні нотатки) (Степанков Валерій)
Повстання 1768 року (Бутич Іван)
Повстання К. Косинського (1591–1593 pp.) (Леп'явко Сергій)
Повстання Мартина Пушкаря (Коренець Денис)
Повстання невільників-гребців на турецькій ґалері у 1630 році (Мицик Юрій)
Повстання прoти більшовиків навколо Одеси (1919 р.) (Сапожников Ігор)
Повстання прoти більшовиків навколо Одеси (1919 р.) (Аргатюк Сергій)
Повстання слов'янських невільників-веслярів на турецьких галерах у ХVII ст. (Мицик Юрій)
Повстання Чернігівського полку (з історії декабристського руху на Україні) (Лисенко Микола)
Повстанська армія України (осінь 1918 p.): створення, організаційна структура, склад (Божко Олег)
Сторінки:  1 ... 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 ... 355