Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 318
Початки Української дивізії «Галичина» (Кубійович Володимир)
Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII-XVIII ст.) (Гуржій Олександр)
Початки християнства в Україні (Андрусяк Микола)
Початки християнства у прикарпатському реґіоні та заснування Галицької єпархії в середині XII століття (Скочиляс Ігор)
Початкова частина Віленського хронографа: переписувачі та читачі (Вілкул Тетяна)
Початковий етап соціальної адаптації козаків-некрасівців на території Кримського ханства: його роль і значення в історії кубанського козацтва (1708–1712) (Сень Дмитро)
Початок війни чи революція? (До постановки проблеми) (Борисенко Володимир)
Початок гетьманування Петра Дорошенка (1665-1666) (Дорошенко Дмитро)
Початок діяльності Українського Історично-філологічного товариства в Празі (1923 – 1924) (Чечина Оксана)
Початок досліджень з ракетної техніки в Інституті механіки НАН України. 1959-1965 рр. (Луговський Олександр)
Початок литовського правління на Поділлі (фортифікаційний аспект) (Пламеницька Ольга)
Початок міжнародної боротьби за нафту у Персії та Месопотамії і концесія Д’Арсі (Ласкавий Дмитро)
Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи (Петрик Артем)
Початок освоєння Очаківської області у 1789-1793 роках (Аргатюк Сергій)
Початок співпраці І. П. Крип'якевича з М. С. Грушевським (Заболотна Інна)
Початок українського руху на Західному фронті (1917 рік) (Жуковський Олександр)
Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (Козацька доба) (Панфілова Тетяна)
Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет (Недря Кирило)
Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет (Чорнобай Павло)
Поширення губернського устрою на Лівобережній Україні та можливість існування альтернативних структур наприкінці XVIII — на початку XIX ст. (Кухарук Олександр)
Поширення магдебурзького права на території Галичини у XIV­-XVI ст. (Кобилецький Микола Мар'янович)
Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (Кобилецький Микола Мар'янович)
Поширення політичних анекдотів у контексті реакції населення на суспільні процеси 20–30-х рр. XX ст. (Бабюх Віталій)
Поширення українсько-польських історичних міфологем у польській історіографії кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. (Руда Оксана)
Поширення унії серед чернецтва Луцько-Острозької єпархії (Перша половина XVII ст.) (Горін Сергій)
Поширення християнства серед аланів Північного Причорномор'я (Бубенок Олег)
Поширення християнства у слов'ян Східної Європи і формування християнської церковної організації на Русі (VIII-ХІІІ ст.) (Головко Олександр)
Поштова служба на Півдні України після ліквідації Запорозької Січі (Молдавський Роман)
Пошук моделі національно-державного будівництва у добу Директорії (Бевз Тетяна)
Пошуки української ідентичності ранньомодерної доби: концепти Франка Сисина на сторінках «Harvard Ukrainian Studies» (Кудінов Юрій)
Пояснювальні параграфи до історії української Церкви (Тимошенко Леонід)
Праболгари в історії східноєвропейського середньовіччя: актуальні питання вивчення (Козак Олена)
Праболгари в історії східноєвропейського середньовіччя: актуальні питання вивчення (Самойленко Наталія)
Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 (Вислобоков Кирило)
Правда історії: Роки окупації України 1939-1944 (Косик Володимир)
Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939 - 1959 роки (Андрухів Ігор)
Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939 - 1959 роки (Француз Анатолій)
Правда про "золотий вересень" 1939-го (Сергійчук Володимир)
Правда про «Справу Віктора Погружальського» або Хто і чому здійснив підпал Державної публічної бібліотеки АН УРСР (Данилюк Юрій)
Правда про «Справу Віктора Погружальського» або Хто і чому здійснив підпал Державної публічної бібліотеки АН УРСР (Бажан Олег)
Правда про Бабин Яр (Тур Тетяна)
Правда про Росію (Кюстін Астольф де)
Правильник клубу імені Гетьмана Павла Полуботка для вояків визвольних змагань (Кучерук Олександр)
Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві — 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення (Михайловський Віталій)
Правління Токти і його політичні поступки на заході. Стосунки з генуезцями, болгарами і Руським королівством (Черкас Борис)
Правна суть конкордатів (Ковшевич Роман)
Правно-історичний розвиток людських імен та назв і значіння метрикальних книг для історії права. Уваги з приводу книжки: Jozef Widajewicz - Nazwiska i przezwiska ludowe. Studjum z dziejow wsi polskiej XVII i XVIII w. (Сосенко Петро)
Право на чарку: корчми, шинкарі й горілчана війна у штетлі (Волинська, Подільська та Київська губернії, 1790-1840) (Петровський-Штерн Йоханан)
Право патронату та поширення унії на Україні та Білорусі наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. (за матеріалами Волинського воєводства) (Довбищенко Михайло)
Правобережна Україна в міжнародних договорах у другій половині XVII - на початку XVIII ст. (Чухліб Тарас)
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 318