Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 274
Соляні жупи Дрогобицького староства у XVI – XVIII ст. (Батюк Тарас)
Соляні шляхи до Луцька, Володимира та Кременця за історичними записами Коронної Метрики 1539 року (Михайловський Віталій)
Сонце заходить (збірка) (Чайковський Андрій)
Соратник Михайла Грушевського. Сторінки біографії Дмитра Ісаєвича (Козоріз Віталій)
Соратники Богдана Хмельницького: військово-політична діяльність Євстафія Гоголя (1648—1679 рр.) (Чухліб Тарас)
Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича (Хромова Ірина)
Сотворіння світу (Відал Гор)
Сотенний «Бурлака» (В'ятрович Володимир)
Сотенний Української Повстанської Армії Мирослав Симчич («Кривоніс») (Каліберда Юрій)
Сотня проти бриґади (Бій сотні УПА «Галайда I» проти бриґади ВВ НКВД в Жовківщині) (Лопатинський Юрій)
Сотня проти бриґади (Бій сотні УПА «Галайда I» проти бриґади ВВ НКВД в Жовківщині) (Шанковський Лев)
Сотня УПА «Непоборні» (Романюк Михайло)
Сотня УПА «Свободи» (Романюк Михайло)
Софія - тріумфальна Церква Івана Мазепи (Нікітенко Надія)
Софія Зарицька (нарис життя і творчості) (Попович Володимир)
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н.М. Нікітенко (Збірник статей)
Софія Русова про революціонерів-народовольців (Демченко Тамара)
Софроній Колтатів і Вільховець (Глушко Михайло)
Социально-политическая борьба в городах вендской Ганзы в XV в. (рос.) (Подаляк Наталія)
Соціалізм М. Драгоманова (Третьякова Аліна)
Соціальна еліта гетьманщини (друга половина XVII – XVIII ст.) (Панашенко Віра)
Соціальна історія Південної України останньої чверті XVIII століття (проблема суспільних груп) (Бойко А.)
Соціальна стратифікація південноукраїнського селянства на початку XX століття (Приймак Олег)
Соціальна структура давньоруського суспільства (Котляр Микола)
Соціальна структура населення Перемишльської землі в ІX - середині XIV століть (Рудий Василь)
Соціальна та професійна структура населення Києва у світлі фіскальних джерел другої половини ХVІ ст. (Білоус Наталія)
Соціальна циркуляція минулого й історичні уявлення на мікрорівні: вигадане військове співробітництво вірмен із татарами на службі у князя Лева Даниловича в «Потрійному Львові» Ю.Б. Зиморовича (1660-ті рр.) (Осіпян Олександр)
Соціальне становище та структура населення Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського (Михайлюк Юрій)
Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. (Земський Юрій)
Соціальний статус та ієрархічність в ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.) (Капраль Мирон)
Соціальні аспекти окупації України: методологія проблеми (Лисенко Олександр)
Соціальні перетворення в містах Слобідської України (80-90-ті рр. ХVІІІ ст.) (Склокін Володимир)
Соціальні та економічні наслідки Чорнобильської катастрофи (Барановська Наталія)
Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. (Шандра Валентина)
Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба (Даниленко Віктор)
Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII–XIX ст. (Богуцька Альона)
Соціально-виробнича структура забудови села Середнього Подніпров'я Х–ХІІІ ст. (Готун Ігор)
Соціально-економічна політика гетьмана Івана Мазепи (Пиріг Петро)
Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради (Терещенко Юрій)
Соціально-економічна політика уряду А. Денікіна (1918-1920 рр.) (Глібіщук Микола)
Соціально-економічне й адміністративно-політичне становище Чернігова в першій половині ХІХ століття (Пиріг Петро)
Соціально-економічне становище Батурина в першій половині ХІХ століття (Пиріг Петро)
Соціально-економічне становище Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (Вітенко Микола)
Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. (Борисенко Володимир)
Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. (Близняк Микола)
Соціально-економічний розвиток Стародуба в другій половині ХVІІ століття (Пиріг Петро)
Соціально-економічні й національні причини втрати боєздатності російською армією під час Першої світової війни та її наслідки для України (Лисенко Олександр)
Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ (Збірка)
Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ (Збірник статей)
Соціально-економічні умови формування української народності: Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV – першій половині XVI ст.) (Мишко Дмитро)
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 274