Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 260
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець XIX - 30-ті роки XX століття) (Тельвак Віталій)
Творча спадщина Тараса Шевченка у видавничих програмах Івана Франка (Якимович Богдан)
Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часопису «Книгарь» (1917– 1919 роки) (Іваницька Світлана)
Творчі і особисті взаємини Михайла Комарова та Івана Франка (Ладиненко Олександр)
Творчість Михайла Грушевського в останній період його життя (1931-1934) (Федорук Ярослав)
Творчість хроніста ХVІІ століття Самуеля Твардовського в історіографії (Тарасенко Інна)
Те, що його завершив мій перший посмертний ювілей. З моїх спогадів (Чапленко Василь)
Театр: Форми і реформи (Клековкін Олександр)
Театральне та музичне життя на Поділлі наприкінці XVIII та в перші три десятиліття XIX ст. (Копержинський Кость)
Тевтонский орден в политике Галицко-Волынского княжества (рос.) (Войтович Леонтій)
Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства (Войтович Леонтій)
Тези доповідей та повідомлень регіональної науково-теоретичної конференції присвяченої 105-річчю з дня народження визначного історика України, академіка Івана Крип'якевича (Збірка)
Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Густинський літопис (Толочко Олексій)
Тема козацтва на сторінках «Українського Історика» (Сергійчук Володимир)
Тема окремішності Гетьманщини періоду Української революції у творах військових канцеляристів XVIII ст. (Струкевич Олексій)
Тематика козацьких літописів Лівобережжя середини - другої половини XVIII ст. (Дзира Іван)
Тематика ОУН-УПА в підручниках з історії України (Ковальов Денис)
Тенденції розвитку міської торгівлі Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Шкільняк Надія)
Тенденції розвитку української козацької держави в порівняльному аспекті (Яременко Василь)
Тенденційний підручник: дальше фальсифікування історії України (Заруба Віктор)
Тенденційність флорентійських хроністів в освітленні гвельфівського перевороту 1267 р. (Вайнштейн Осип)
Теодор Мацьків (Мицик Юрій)
Теодорит, митрополит Київський і його доба (Грицак Павло)
Теоретико-методологічні аспекти інтелектуальної історії при вивченні творчої діяльності О. Лотоцького (Михайленко Галина)
Теоретико-методологічні засади дослідження етногенезу східнослов'янських народів у цивілізаційному контексті (Павленко Юрій)
Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби (Великопольська Уляна)
Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби (в. 2007) (Великопольська Уляна)
Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) (Ададуров Вадим)
Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917-1919 рр. (Гай-Нижник Павло)
Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини XIX століття (Стельмах Сергій)
Теоретичні обґрунтування українських проектів трансформації Росіїської централізованої держави в Федеративну демократичну республіку та революційна практика 1917–1922 років (рос.) (Солдатенко Валерій)
Теофан Прокопович в епістолярній спадщині (Дзюба Олена)
Теофіл Кормош – визначний діяч ЗУНР (Андрусяк Тарас)
Теофіл Коструба - призабутий історик (Домбровський Олександр)
Теофіл Павликів та Микола Антоневич у боротьбі за зміну Закону про мови викладання в народних і середніх школах (70-ті роки XIX ст.) (Мокляк Ярослав)
Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941–1945 pp.) (Вронська Тамара)
Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941–1945 pp.) (Лисенко Олександр)
Теребовлянщина в період національно-визвольної війни під керівництвом гетьмана Б.Хмельницького (Стрішенець Микола)
Терези долі Віктора Зарецького (Авраменко Олеся)
Терехтемирів (Жарких Микола)
Територіальний поділ праці в ремеслах та промислах України в ХV-ХVIIІ ст. (Балабушевич Тетяна)
Територія Голодомору 1932-1933 pp. (Марочко Василь)
Територія Ольвійської держави догетського часу (Зуц Всеволод)
Територія та кордони запорозьких земель (1667–1775 pp.) (Балабушевич Тетяна)
Територія та кордони правобережного Українського гетьманату (Чухліб Тарас)
Терміни для називання мови, якою писані пам'ятки на українсько-білоруських землях у XІV-XVIІ ст. (Мойсієнко Віктор)
Тернистий життєвий шлях чернігівця М. Шрага, заступника Голови Центральної Ради (Демченко Тамара)
Тернистий життєвий шлях чернігівця М. Шрага, заступника Голови Центральної Ради (Курас Григорій)
Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) (Гошуляк Іван)
Тернистий шлях Другої дивізії УНА (Буртик Іван)
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 260