Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 351
Пам'ятки ранньослов'янського часу на Орелі (Бєляєва С.О.)
Пам'ятки середньодністровської (західноподільської) групи ранньозалізного віку в центральноєвропейській хронологічній шкалі та проблеми періодизації (Бандрівський Микола)
Пам'ятки скіфського часу басейну Псла (за матеріалами Сумської області) (Білинський Олег)
Пам'ятки скіфського часу у верхів'ях Псла (Білинський Олег)
Пам'ятки скіфського часу у верхів'ях Псла (Кабанов Д.О.)
Пам'ятки стародавнього минулого Канівського Придніпров'я (Бондар Микола)
Пам'ятки типу Дитиничів і Компаніївський могильник (Махно Євгенія)
Пам'ятки української мови XVI-XVII ст. (Німчук Василь)
Пам'ятки черняхівської культури на Пороссі (Кравченко Н.М.)
Пам'ятки чорноліської культури на Уманщині (Храбан Григорій)
Пам'ятна книга Союзу бувших українських вояків у Канаді (Збірка)
Пам'ятник Костянтину Острозькому в Києво-Печерській лаврі (Ульяновський Василь)
Пам'ять про Василя Доманицького незгасна (Глушко Михайло)
Пам'ять про Галшку Гулевичівну в Києво-Могилянській академії у XVIII столітті: пригадування чи вигадування? (Яременко Максим)
Пам’ятка VIII ст. коло с. Вознесенки на Запоріжжі (Грінченко Володимир)
Пам’ятка до історії українського дипломатарію (Бутич Іван)
Пам’ятка пізньоскіфського часу на р. Стугні (Петровська Є.О.)
Пам’ятки абашевської культури на Десні (Артеменко Іван)
Пам’ятки абашевської культури на Десні (Пронін Георгій)
Пам’ятки зарубинецького часу на Дінці (Митрофанова В.І.)
Пам’ятки Золотоординського часу на території сучасної Одещини (матеріали до археологічної карти) (Позивай Тетяна)
Пам’ятки І тис. н.е. в поріччі р. Трубежа (Костенко Юрій)
Пам’ятки культури полів поховань у Києві (Самойловський Ілля)
Пам’ятки культури полів поховань черняхівського типу (Махно Євгенія)
Пам’ятки лебедівського типу (Савчук А.П.)
Пам’ятки неоліту та трипільської культури в районі Києва (Шапошникова Олімпіада)
Пам’ятки скіфів-орачів в Південному Поліссі (Тереножкін Олексій)
Пам’ятки скіфського часу в басейні р. Ворскли (Ковпаненко Ганна)
Пам’ятки скіфського часу на Посуллі (Іллінська Варвара)
Пам’ятки трипільської культури біля м. Кам’янця-Подільського (Кржемiнський Кость)
Пам’ятки українського письменства XVII - поч. XVIII ст., писані на Закарпатті (Лелекач М.М.)
Пам’ятки усатівського типу (Лагодовська Олена)
Пам’ятки черняхівського типу на території Західної Волині та Верхнього Подністров’я (історія вивчення) (Баран Володимир)
Пам’ятки черняхівської культури в басейні Сіверського Дінця (Дяченко Олександр)
Пам’ятки черняхівської культури в Златопільському районі на Черкащині (Махно Євгенія)
Пам’ятки черняхівської культури на Волині (Воляник В.К.)
Пам’ятки черняхівської культури Нижнього Побужжя (Симонович Ераст)
Памяти Володимира Антоновича (Грушевський Михайло)
Памяти Євгена Голубінского (Грушевський Михайло)
Памяти Липинського (Скоропис-Йолтуховський Олександр)
Памяти Маркіяна Шашкевича (Читано на засіданю секциї фільольоґічної) (Коцовський Володимир)
Памяти мои (рос.) (Лазаревський Матвій)
Памяти Никандра Молчановського (Грушевський Михайло)
Памяти Олександра Кониського (Грушевський Михайло)
Памяти Олександра Лазаревського (Грушевський Михайло)
Памяти Олексїя Маркевича (Грушевський Михайло)
Памяти Остапа Терлецького (Окуневський Ярослав)
Памяти Павла Житецького (Грушевський Михайло)
Памяти Тадея Рильського (Франко Іван)
Памятки полемічного письменства кінця XVI і поч. XVII в. (Студинський Кирило)
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 351