Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 268
Стара вища освіта в Київській Україні XVI-поч. XIX в. (Титов Федір)
Стара Волинь і Волинське Полісся. Том 1 (Цинкаловський Олександр)
Стара Волинь і Волинське Полісся. Том 2 (Цинкаловський Олександр)
Старинна історія Галичини. Том 1 (Партицький Омелян)
Старинна історія східних народів. Том 1 (Масперо Жорж)
Старі хартіі вольності (Драгоманов Михайло)
Старі хати Харькова (Таранушенко Стефан)
Стародавні галицькі городи. Часть 3. Теребовля (Ільницький Василь Степанович)
Стародавні грецькі кольонії боспорські в межах теперішньої Кубанської области та суміжних з нею місць (Паначовний М.)
Стародавні знахідки з с. Ораного на Київщині (Петровська Є.О.)
Стародавні знахідки з Чернігова (Попудренко М.А.)
Стародавні пам'ятки Волині (Цинкаловський Олександр)
Стародавні слов'янські городища у верхній течії Ворскла (Третьяков Петро)
Стародавні стіни на перевалах головного пасма Кримських гір (Домбровський О.І.)
Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII—X ст. (вид. 2004) (Збірник статей)
Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Том 1 (вид. 2008) (Збірник статей)
Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Том 2 (вид. 2008) (Збірник статей)
Стародавній Китаїв (Кубишев А.І.)
Стародавній Коростень (Самойловський Ілля)
Стародавня історія східних народів (репр.) (Українка Леся)
Стародавня історія України (Залізняк Леонід)
Стародавня руська Березань (Болтенко Михайло)
Стародавня Україна в світлі історичних пам'ятників (Нагаєвський Ісидор)
Стародуб у вирі визвольної боротьби українського народу середини - другої половини XVII століття (Пиріг Петро)
Стародубщина горнулася до матері-України (Сергійчук Володимир)
Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя (Супруненко Олександр)
Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя (Приймак Віктор)
Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя (Мироненко Костянтин)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Супруненко Олександр)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Кулатова Ірина)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Мироненко Костянтин)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Кракало Ірина)
Старожитності Кременчука: Археологічні пам’ятки території та округи міста (Тітков Олександр)
Старожитності Лівобережного Подніпров'я – 2010 (Збірник статей)
Старожитності Лівобережного Подніпров'я – 2012 (Збірник статей)
Старожитності Лівобережного Подніпров'я – 2013 (Збірник статей)
Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки) (Ульяновський Василь)
Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки) (Кошіль О.)
Старости/намісники в «окраїнних» прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. (Блануца Андрій)
Старошведське-Зміївка та герб і прапор територіальної громади (Ґречило Андрій)
Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар'єри провідної соціальної верстви (Горобець Віктор Миколайович)
Старые темы без главного (рос.) (Гогун Олександр)
Статейний список І. Желябузького як джерело до історії останнього періоду гетьманства Богдана Хмельницького (Кравець Микола)
Статейний список І. Желябузького як джерело до історії останнього періоду гетьманства Богдана Хмельницького (Мицик Юрій)
Статистика та географія двочленних відприсвійних географічних назв України на -*jь (Купчинський Олег)
Статті гетьмана Івана Самойловича щодо Вічного Миру (Станіславський В'ячеслав)
Статті, написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України (Мицько Ігор)
Стаття Івана Лашнюкова «Об отношениях галицких русинов к соседям» (1862): атрибуція, проблематика, контексти (Дудко Віктор)
Стаття Пантелеймона Кулiша «Полякам об украинцах» (1862): генеза, контексти, iнтерпретацiї (Дудко Віктор)
Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права (Пастушенко Тетяна)
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 268