Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 333
Повстання прoти більшовиків навколо Одеси (1919 р.) (Аргатюк Сергій)
Повстання слов'янських невільників-веслярів на турецьких галерах у ХVII ст. (Мицик Юрій)
Повстання Чернігівського полку (з історії декабристського руху на Україні) (Лисенко Микола)
Повстанська армія України (осінь 1918 p.): створення, організаційна структура, склад (Божко Олег)
Повстанська доля Байрака (Когут Микола)
Повстанська муза (Мизак Нестор)
Повстанський рух в Середньому Подніпров'ї України (1920-ті роки) (Демартино Андрій)
Повстанський рух і отаманія (Вишнівський Олександр)
Повстанський рух під проводом отамана Блакитного: два підходи до розвитку подій 1920-21 (Лобода Володимир)
Повстанський рух та опозиційні політичні угруповання в інформаційних документах органів ЧК-ГПУ (початок 20-х рр.) (Подкур Роман)
Повстанських рух 20-х – 30-х рр. XX ст. на Сумщині. Том 1 (Іванущенко Геннадій)
Повстансько-партизанський рух проти білоґвардійців на Київщині (вересень 1919 - січень 1920 рр.) (Ковальчук Михайло)
Повстансько-партизанський рух проти білогвардійців на Лівобережній Україні (липень – грудень 1919 року) (Ковальчук Михайло)
Повстансько-партизанський рух та операції білогвардійських військ в Україні у першій половині 1919 року (Ковальчук Михайло)
Повстанці і партизани. Протистояння (Савчин Олексій)
Повсякденна історія війни: методологічні нотатки (Лисенко Олександр)
Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. (Кагальна Марія)
Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу (Якубова Лариса)
Повсякденне життя єзуїтських шкіл України (Сєряков Сергій)
Повсякденне життя козацької еліти Лівобережної України XVIII ст. крізь призму матеріального світу (Буряк Лариса)
Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст. (Охріменко Олександр)
Повсякденне життя населення Кривого Рогу в роки німецької окупації (Шляхтич Роман)
Повсякденне життя селянства Правобережної України в період Центральної Ради (Філінюк Вадим)
Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР (Вітенко Микола)
Повсякденне життя та професійна діяльність скульпторів Львова другої половини XVIII ст. (Лильо Орест)
Повсякденне й надзвичайне в міському житті Львова середини XVII століття очима міських реґентів (на підставі щоденників 1645–1648 років) (Вінниченко Олексій)
Повсякденність дитини в грецькій родині Маріупольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Арабаджи Світлана)
Повсякденність як невід'ємна частина українознавчих досліджень (на прикладі вбрання волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст.) (Чубик Юлія)
Повсякдення життя та творчості І. Нечуя-Левицького: очима сучасників (Терещенко Олександр)
Повсякдення окупації у спогадах жертв нацистських переслідувань (Дубик Марина)
Повсякдення ранньомодерної України. Том 1: Практики, казуси та девіації повсякдення (Збірник статей)
Повсякдення ранньомодерної України. Том 2: Світ речей і повсякденних уявлень (Збірник статей)
Погасле світло (Жук Михайло)
Поглиблення польсько-українського протистояння в Галичині на зламі ХІХ–ХХ ст. (Кучеренко А. А.)
Погляд з Харкова. Суспільно-політичне життя в Українській РСР в середині 1930-х років очима німецьких дипломатів (Бажан Олег)
Погляд на Візантію з-під густих брів Сигізмунда Люксембурга. Угорщина та турецька загроза (Срока Станіслав)
Погляд на сучасний стан історичних розслідів українсько-руської літератури. Найдавнійший период. Кілька проблем і дезідератів (Колесса Олександр)
Погляд на теорії права та держави (Дністрянський Станіслав)
Погляди Дж. Мейса на причини і характер подій в українському селі 1932-1933 рр. (Гудзь Віктор)
Погляди Й. Сенковського на місце Великого князівства Литовського в історії східного слов’янства (Василенко Віталій)
Погляди М.П. Драгоманова на характер зв'язків України і Московщини (Борисенко Володимир)
Поговоримо про іхтіологію (Галенко Олександр)
Погоринські міста в Х-ХІІІ ст. (Прищепа Богдан)
Пограничник Босий (Антонович Михайло Дмитрович)
Погребения кочевников в бассейне р. Конки (рос.) (Тихомолова Ірина)
Погрози та вияви емоцій у шляхетських конфліктах у Руському воєводстві ХV ст. (Зазуляк Юрій)
Погрози та листи-погрози посполитих з Руського воєводства XVI ст. (Зазуляк Юрій)
Погром (Ткаченко Борис)
Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша проблема петлюріани в українській історіографії (Литвин Сергій)
Подарунок Сталіна радянському електорату (До 70-річчя «великого терору») (Кульчицький Станіслав)
Сторінки:  1 ... 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 ... 333