Розділи літератури » Історична
Історична література
Сторінки:  1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 411
«Самые опасные книги», исторические мифы и ответственность интеллектуалов (рос.) (Осіпян Олександр)
«Самый образованный священник Западной Украины…» Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках (Вєдєнєєв Дмитро)
«Самый образованный священник Западной Украины…» Радянські спецслужби й о. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках (Лисенко Олександр)
«Санація» прикордоння УСРР: поборювання «польсько-українського фашизму» на Поділлі, 1930-ті роки (Тітова Наталія)
«Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) (Ясь Олексій)
«Сводный» Патерик у південно-слов'янських, українському та московському письменствах (Єрьомін Ігор)
«Свої» і «чужі» символи історичної пам'яті у світогляді та творчій спадщині Д.І. Яворницького (Світленко Сергій)
«Свої» та «чужі» в університетській пам'яті (на матеріалах спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр.) (Іващенко Вікторія)
«Святиня і голодомор»: Свідчення очевидців (Білокінь О.В.)
«Сейми Волинської землі» як публічний простір регіонального судочинства (кінець ХV – друга третина ХVІ ст.) (Поліщук Володимир Васильович)
«Сєго нє бывало в Руськѣи зємьли»: вплив візантійського права та пережитки кровної помсти в князівському середовищі (Плахонін Андрій)
«Сильна жінка зі зброєю» в українському історіографічному дискурсі XVI-XIX ст. (Кривоший Олександр)
«Сімейні справи»: поняття Вітчизни через метафору родини в козацькій спільноті (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (Багро Сергій)
«Сіроманці». Відділ окремого призначення (Допіра Богдан)
«Сказки» козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело (Кривошея Ірина)
«Скарб» землеробських знарядь з городища Коропові Хутори (Колода Володимир)
«Скіпетр цариці» з Куль-Оби (Яковенко Е.В.)
«Славетні та вільні» в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці) (Близняк Микола)
«Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький (Ульяновський Василь)
«Словарь малорусской старины» 1808 р. та його автор (Кравченко Володимир)
«Словенська земля» літописних повідомлень про заснування Володимира: до волинського походження новгородських етногенетичних легенд (Диба Юрій)
«Словенська» та «Лехітська» групи слов’ян у переліках народів повісті временних літ й проблема початків Русі (Диба Юрій)
«Слово о полку Игоревѣ» в перекладі Йосифа Левіцького (Франко Іван)
«Слово о полку Ігоревім» і світогляд русів у ХІІ ст. (Моця Олександр)
«Служителі» й «работніки» в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології (Безсмертна Юлія)
«Смута» в Росiї початку ХVII столiття i Чернiгiвщина (Пиріг Петро)
«Соборницька» ідея в дискурсі еміграційної історіографії української революції (Павлишин Олег)
«Спадкоємці», «власники» та «охоронці» києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. (Затилюк Ярослав)
«Спогади про участь жінок в Громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918 – 1924 років (Кривоший Олександр)
«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918-1924 років (Кривоший Олександр)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (Гаухман Михайло)
«Справа Бейліса» (1911–1913 рр.): версії та історіографія (Гаухман Михайло)
«Справа запорожців» (Ковальчук Михайло)
«Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р. (Блануца Андрій)
«Справа Сташевського» і Київський університет (Верба Ігор)
«Сталінська революція "згори"» в Україні: насилля, протидія, результати (Васильєв Валерій Юрійович)
«Стамбульський напрямок» походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця XIX – початку XX ст.) (Бачинська Олена)
«Старий» європейський мiський республiканiзм в епоху раннього Модерну (ХVI - ХVII ст.) (Дятлов Володимир)
«Старина» як інститут регулювання економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець XV - перша третина XVI ст.) (Ващук Дмитро)
«Старовинний малоросійський письмовник» як історична пам'ятка та джерело документознавчих студій (Леміш Наталія)
«Старьци» та «старѣишины» в «Повісті временних літ» і давньослов’янському Восьмикнижжі (Вілкул Тетяна)
«Статті Богдана Хмельницького» в редакції 1659 р. (Яковлів Андрій)
«Статут друкований» (Грушевський Михайло)
«Стужа» въ Малороссіи въ мартѣ 1748 г. (рос.) (Пархоменко Володимир)
«Супруніада»: уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) (Гай-Нижник Павло)
«Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): ґенеза цивілізаційної ідентичності (Куций Іван)
«Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853-1854) (Швагуляк Михайло)
«Східне питання»: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (Туранли Ферхад)
«Східний світ» як втілення традицій і досягнень Українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 р. (Черніков Ігор)
«Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам (Гальчак Сергій)
Сторінки:  1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 411