Ірина Сас » Концентрація виробництва на аграрних підприємствах: методика виміру, аналіз, ефективність і регулювання
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Концентрація виробництва на аграрних підприємствах: методика виміру, аналіз, ефективність і регулювання

Дисертація
Написано: 2016 року
Розділ: Наукова
Твір додано: 16.04.2019
Твір змінено: 16.04.2019
Завантажити: pdf див. (4,3 МБ)
Опис:

еволюції організаційно-правової будови сільського господарства і АПК в
цілому.
Наявність зазначених дискусійних, малодосліджених, нерозв’язаних
питань концентрації виробництва на аграрних підприємствах у сучасному
ринковому середовищі зумовили вибір теми дисертації, постановку мети і
завдань дослідження, логіку її структури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано згідно з планом науко-дослідних робіт кафедри
економіки агропромислових формувань ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Розробка
напрямів підвищення ефективності діяльності агропромислових формувань в
умовах глобалізації і посилення конкуренції на ринках сільськогосподарської
продукції і продовольства» (державний реєстраційний номер 0111U007425).
В її межах основу самостійних досліджень автора становлять теоретичні та
практичні аспекти концентрації виробництва в аграрних підприємствах, що
відзначаються науковою новизною і практичною значущістю.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є наукове
узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо
концентрації виробництва аграрних підприємств, що здійснюється на основі
низки узагальнень розвитку даного процесу, а також обгрунтування
методичних підходів до аналізу й оцінювання його ефективності,
регулювання розміру суб’єктів господарювання і диференціювання величини
їх державної підтримки.
Відповідно до зазначеної мети в дисертаційній роботі поставлено і
вирішено такі завдання:
- дослідити теоретичні основи концентрації виробництва, визначити
основні її форми та види й показники вимірювання з урахуванням
особливостей аграрних підприємств;


- дослідити теоретичні засади економічної концентрації в АПК, виявити
форми вияву даного процесу, означити його переваги і загрози, розкрити
необхідність державного регулювання;
- здійснити класифікацію галузей аграрних підприємств за їх розміром і
на її основі обґрунтувати змістову відмінність понять «спеціалізація
підприємств» і «виробничий напрям підприємств», а також методичні
підходи до визначення структури товарної продукції та її аналізу за умов
зміни цінового фактору;
- обґрунтувати методичний підхід до розподілу підприємств за їх
розміром, що передбачає виділення мікропідприємств, дрібних, малих,
середніх, великих і надвеликих та визначити межі кожного із запропонованих
взаємоузгоджених критеріїв такого розподілу;
- довести існування істотної залежності рівня ефективності
функціонування галузей підприємства не лише від їх розміру за показниками
концентрації, але і від статусу галузі за критерієм її місця і ролі в економіці
підприємства;
- здійснити аналіз методичних підходів до визначення і взаємозв’язку
показників концентрації виробництва в рослинництві і тваринництві,
відстежити їх вплив на ефективність функціонування цих комплексів
галузей;
- дослідити технічну ефективність концентрації виробництва на основі
input- та outpot-орієнтованих моделей за варіабельності її інтенсивності і
повноти урахування факторів формування, виявити найбільш істотні з них
щодо впливу на інтенсивність результативності даного процесу;
- розробити методичний підхід до диференціації рівня державної
підтримки аграрних підприємств залежно від їх розміру з орієнтацією на
посилене стимулювання розвитку малого бізнесу;
- обґрунтувати рекомендації щодо державного регулювання граничних
меж розміру землекористування для великотоварних агро- та
агропромислових формувань з урахуванням їх спеціалізації.
Зміст: [натисніть, щоб розгорнути]
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.