Олег Проців
 
 

Олег Проців

Український мисливствознавець.
нар. 12.02.1965
Україна
(українець)


Проців Олег Романович народився 12.02.1965 р. Проживає у м. Івано-Франківську. Одружений, має дитину.
У галузі ведення та управління мисливським господарством працюю 25 років, з 1990 року і по цей час:
- інженер-мисливствознавець Івано-Франківського лісгоспу;
- спеціаліст-мисливствознавець об’єднання «Прикарпатліс»;
- головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Магістр державної служби, у 2007 році на відмінно захистив магістерську роботу за темою: «Державне регулювання ведення мисливського господарства».
Кандидат наук з державного управління, у 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія державного управління»: «Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України». У науковій роботі запропоновано внести зміни до чинного законодавства, що регламентує галузь мисливського господарства.  Автор більш як 220 наукових та публіцистичних праць в галузі економіки, політології, публічного адміністрування мисливської галузі.
Маю досвід роботи у міжнародних  організаціях та проектах: науковий консультант програми «ENPI East FLEG II» (2014-2016 р.р):
- 2014 р. – підготував аналітичний звіт «Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій» ;
- на другому етапі програми FLEG II (WWF) як консультант програми брав участь у підготовці звіту «Аналіз законодавчої бази і практики ведення мисливського господарства деяких країн Європейського Союзу» .
У частині нівелювання впливу корупційних факторів на мисливську галузь співпрацював з «Transparency International Ukraine». Спільно з керівником цієї організації опублікував на сайті «Радіо Свобода» статтю «Полювання з присмаком корупції» .
З 2012 року беру участь в конкурсах «Кожен рік – Рік лісів», які організовує «Телекритика» і програма «Флег» (FLEG), представляючи власну позицію щодо регулювання галузі мисливського господарства.  На конкурс були подані такі статті:
Як спонукати мисливську галузь до сталого розвитку
Проблеми мисливства під прицілом Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України
Плата за користування мисливськими угіддями чи корупційний податок?
Мисливські адмінпослуги
Полювання з присмаком корупції. Схеми
Декілька думок щодо концепції розвитку мисливського господарства в Україні
Державне регулювання використання капканів, при добуванні дичини: історичний досвід
Вплив тоталітарних ідеологій на розвиток мисливства Європи
Порушники законів лісу
Коаліційна угода – реалізація, перспективи, ризики, надії для мисливства
Quo vadis, мисливство: централізація чи децентралізація?
Мисливська статистика: історія, сучасність, перспективи.
Боротьба з браконьєрством в умовах командно-адміністративної системи управління мисливством
Мисливська ложка дьогтю як складова революції гідності
Колізія мисливського законодавства чи спланований хаос?
Державне регулювання сезону полювання
Куди нас заведуть мисливські угіддя державного мисливського резерву?
Навіщо зайцю стоп сигнал, а мисливцю контрольна картка?

Нагороджений дипломом ВГО «Народна люстрація» за участь у першому Всеукраїнському конкурсі антикорупційних проектів «Час діяти!» за представлений проект «Подолання корупції у галузі мисливства».

 Читаю курс лекцій «Правове регулювання ведення мисливського господарства» в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та у Карпатському регіональному навчальному центрі Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства.
Моя професійна та наукова діяльність є свідченням моєї обізнаності з системою ведення мисливського господарства та полювання, маю практичний досвід його правозастосування. У мої функціональні обов’язки входить підготовка проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, наказів управління по організації ведення мисливського господарства в області. Проводжу аналіз економічної ефективності ведення мисливського господарства для прийняття адекватних управлінських рішень.

Наукові статті у фахових (наукових) збірниках з державного управління:
1. Проців О. Р. Державне регулювання ведення мисливського господарства / О. Р. Проців // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 13. – С. 407 – 414.
 2. Проців О. Р. Проблемні питання ведення мисливського господарства / О. Р. Проців // Теоретичні та прикладні питання державотворення: зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : електрон. наук. вид., 2009. – Вип. 5.
3. Проців О. Р. Мисливство в Галичині в контексті трансформації суспільства / О. Р. Проців // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – О., 2009. – С. 188 – 191.
4. Проців О.Р. Державне регулювання видачі дозволів на право полювання в Австро-Угорській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О.Р. Проців // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук. пр. Харк. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – № 2 (36). – С. 372-378.
5. Проців О. Р. Державне регулювання відповідальності за браконьєрство в Царстві Польському середини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Р. Проців // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип. 2 (29). – С. 79 – 85.
6. Проців О. Р. Еволюція мисливсько-господарського законодавства в Галичині щодо регулювання відшкодувань за спричинені мисливськими тваринами збитки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Р. Проців // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Д., 2010. – Вип. 2(5). – С.60-67.
7. Проців О. Р. Державне регулювання відповідальності за браконьєрство у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Р. Проців // Демократичне врядування : наук. вісн. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 5 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2010_5/fail/Protsiv.pdf
8. Проців О. Р. До історії діяльності мисливської охорони в Галичині середини ХІХ- першої третини ХХ ст. / О. Р. Проців // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Харк. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – № 1 (41). – С. 25 – 28.
9. Дробот І. О. Вплив міжнародних мисливських організацій на нормативно – правове регулювання мисливства в Галичині: історичний аспект / І. О. Дробот, О. Р. Проців // Державне будівництво : зб. наук. пр. Харк. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : електрон. вид. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – № 1. – Авторські 65%.
10. Проців О. Р. Формування мисливського права у Галичині середини ХІХ – першої третини ХХ ст.: моральні та культурні аспекти / О. Р. Проців // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 25. – С. 166 – 175.
11. Лоїк Г. К. Державне регулювання реалізацією сервітутів на оренду мисливських угідь у Галичині: історико-правовий аспект / Г. К. Лоїк, О. Р Проців // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін.-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 26. – С. 184 – 195. – Авторські С. 187-195.
12. Дробот І. О. Державне регулювання рибальства на землях Галичини: історико правовий аспект / І. О. Дробот, О. Р. Проців // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – О., 2011. – С. 9 – 12. – Авторські С. 10-12.
13. Дробот І. О. Роль та функції місцевого самоврядування в державному регулюванні мисливства у Галичині: історичний аспект / І. О. Дробот, О. Р. Проців // Демократичне врядування : електрон. наук. фахове вид. Львів. регіон. ін.-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2011. – № 7. – Авторські 70%.
14. Дробот І. О. Розвиток системи державного регулювання мисливського господарства України в контексті адаптування до умов Європейського союзу / І. О. Дробот, О. Р. Проців // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харк. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад.. держ. упр. при Президентові України. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – № 2 (40). – С. 1 – 8. – Авторські С. 3-8.
15. Дробот І. О. Формування державного регулювання мисливства Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: політико-правовий аспект / І. О. Дробот, О. Р. Проців // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 27. – С. 37 – 44. – Авторські С. 40-44.
16. Дробот І. О. Державне регулювання мисливства у Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: ідентифікаційний аспект / Ігор Дробот, Олег Проців // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. Херсон. нац. техн. ун-ту. – Херсон, 2011. – Вип. 2(5). – С. 53 – 58. – Авторські С. 50-58.
17. Проців О. Р. Державне регулювання видачі посвідчення мисливця / О. Р. Проців // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. / за заг. ред. чл.-кор НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 30. – С. 276 – 283.
18. Проців О. Р. Адміністративні послуги у мисливстві: теоретико-методологічний аспект / О. Р. Проців // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. / за заг. ред. чл.-кор НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 31. – С. 145 – 154.
19. Проців О. Р. Державне регулювання торгівлі продукцією мисливства у Галичині середини ХІХ – початку ХХ століття на прикладі міста Львова / О. Р. Проців // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 33. – С.127-137.
20. Процив О.Р. Формирование охотничьего законодательства Галичины конца ХІХ – начала ХХ века при возмещении убытков, нанесенных охотничьими животними: политический аспект / О. Р. Процив // Вестник государственного и муниципального управления: культурно-просветительский и образовательный журнал. – Орел: ОФ РАНХиГС. – 2013. – № 2. – С. 66-70.
21. Проців О.Р.   Експорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти // Публічне управління та митне адміністрування : наук. зб. / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ: Вид-во Ун-ту митної справи та фінансів, 2015 р. – № 2 (13). – С. 28-36.
22. Проців О.Р.  Особливість державного управління галузі мисливства у Галичині під час воєнних конфліктів // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління : зб. наук. пр. / Акад. муніципал. упр. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-94.
23. Проців О. Р. Історико-правовий аналіз державного управління при використанні отруйних речовин у мисливському господарстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – С. 47-54.  – (Серія "Державне управління").
24. Проців О.Р. Державне управління сектору мисливського господарства у Львівському воєводстві (1920-1939р.р.) // Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т, Запоріз. торг.-пром. палата. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2016. – Вип. 3 (24). – С. 9-15.
25. Проців О.Р. Особливості права власності на пернату дичину у Галичині та її вплив на державне управління при організації полювань / Олег Проців / Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць Академії муніципального управління. – 2016. – № 2. – С. 99-106.
26. Проців О. Р. Імпорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти // Публічне управління та митне адміністрування : наук. зб. / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ: Вид-во Ун-ту митної справи та фінансів, 2016 р. – № 1 (14). – С. 7-15.
27. Проців О.Р.  Забезпечення права власності на мисливські види тварин у Галичині в 1875 – 1939 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : зб. наук. пр. ? № 6. ? 2016. – С. 11-16.
28. Проців О.Р. Вплив громадських організацій на торгівлю дичиною у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 269. Т. 281. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2016. – С. 18-23.
29. Проців О.Р.  Державне регулювання права власності на дичину у Галичині ХІХ –початку ХХ ст.: політико-національний аспект // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : зб. наук. пр. ? № 1. ? 2017. – С. 165-172.
30. Проців О.Р. Роль Краківського товариства охорони тварин у межах здійснення державно-правового забезпечення сфери розвитку мисливства та рибальства Галичини кінця ХІХ ст. // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління»). – 2017. – Вип. 1. (6). – С. 49-59.
31. Проців О.Р. Вплив правового механізму регулювання власності на мисливські види тварин на організацію мисливства у Європі Х-ХХ ст. Публічне управління та митне адміністрування : наук. зб. / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ: Вид-во Ун-ту митної справи та фінансів, 2016 р. – № 2 (15). – С. 35-41.
32. Проців О. Р.  Особливості впливу Крайового рибальського товариства у Кракові на державне управління рибальської галузі у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 278. Т. 290. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2017. – С. 114-119.
33. Проців О.Р. Державне регулювання права користування мисливськими угіддями у країнах Європи у ХІХ ст. : історико-теоретичний аспект //Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили – Київ: 2017. – № 13. – С. 82-87.
34. Публічне управління сектором мисливського та рибальського господарства у місті Кракові та Краківському повіті середини  ХІХ – початку ХХ ст. //Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили – Київ: 2017. – № 14. – С. 87-92.

Наукові статті у інших фахових виданнях:
1.Хоєцький П. Б. Значення мисливського господарства в економіці Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / П. Б. Хоєцький, О. Р. Проців // Наукові праці лісівничої академії наук : зб. наук. пр. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 7. – С. 90 – 94.
2.Проців О. Р. Соціально-економічне значення оренди мисливських угідь в Австро-Угорській імперії на початку ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 19.10. – Л., 2009. – С. 303 – 311.
3.Проців О.Р. Діяльність мисливських товариств в Австро-Угорській імперії, Росії та Польщі у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 19.13. – Л., 2009. – С. 25 – 30.
4.Проців О. Р. Правові засади полювання в Австро-Угорській та Російській імперіях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 20.6. – Л., 2010. – С. 50 – 57.
5.Проців О. Р. Діяльність журналу “Lowiec” – друкованого органу Галицького мисливського товариства 1878-1939 рр. / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 20.7. – Л., 2010. – С. 314 – 321.
6.Проців О. Р. Станіславівське мисливське товариство «Ватра» 1925-1939 / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 20.9. – Л., 2010. – С. 297 – 303.
7.Проців О. Р. Правові засади добування хижаків у Галичині кінця ХVІІІ – початку ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 20.12. – Л., 2010. – С. 73 – 79.
8.Проців О. Р. З історії діяльності Станіславівського мисливського інституту / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 20.14. – Л., 2010. – С. 352 – 357.
9.Проців Г. Ф. Особливості розвитку Польської мисливської термінології у Галичині ХІХ – початку ХХ століття / Г. Ф. Проців, О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ: зб. наук.-техн. пр. Вип. 20.15. – Л., 2010. – С. 351 – 357.
10.Проців О. Р. Сектор мисливства в економіці Галичини середини ХІХ – початку ХХ ст. : значення й основні характеристики / Олег Проців // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. пр. – Х. : УкрНДІЛГА, 2010. – Вип. 117. – С. 284 – 289.
11.Проців О. Р. Участь Галичини у першій міжнародній мисливській виставці у Відні 1910 року / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.8. – Л., 2011. – С. 357 – 362.
12.Проців О. Р. Мисливське законодавство в Галичині під час німецької окупації / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.11. – Л., 2011. – С. 38 – 45.
13.Проців О. Р. Соціально-економічне значення мисливського господарства в Австро-Угорській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / П. Б. Хоєцький, О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.12. – Л., 2011. – С. 303 – 311.
14.Проців О. Р. Правове регулювання застосування собак на полюванні у Галичині та Царстві Польському у ХІХ–початку ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.13. – Л., 2011. – С. 379 – 385.
15.Проців О. Видатний український природознавець Максиміліан Новицький / Олег Проців, Ярослав Зеленчук // Українознавство : наук. громад.-політ., культ.-мист., реліг.-філософ. пед. журн. – 2012. – №1(42). – С. 218 – 222.
16.Проців О. Р. Мисливство у Косівському повіті кінця ХІХ- початку ХХ століття / Олег Проців // Гуцули і Гуцульщина : літ.-мист. і громад.-сусп. часоп. – 2012. – № 1(5). – С. 91 – 95.
17. Проців О. Р. Економіка рибальства у Галичині кінця ХІХ-початку ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. Вип. 22.14. – Львів, 2012. – с.110-116.
18. Проців О. Р. З історії розведення мисливських собак у Галичині початку ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. Вип. 23.1. – Львів, 2013. – с.392-397.
19.Проців  О. Р. Вплив рішень  міжнародного мисливського конгресу у Відні  1910 року на формування мисливського законодавства  Європи / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. Вип. 23.2. – Львів, 2013. – с.399-405.
20. Я.І. Зеленчук, Проців  О. Р.  Традиційна культура гірського рибальства на Гуцульщині в басейні Черемошу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Я.І. Зеленчук, О. Р. Проців // Українознавство : наук. громад.-політ., культ.-мист., реліг.-філософ. пед. журн. – 2013. – №1(46). – С. 226 – 230.
21. Хоєцький П.Б. Проців О.Р.  Навчальна література з мисливствознавства у Галичині в період XVII – першої половини XX// Науковий вісник НЛТУ України. Зб. наук.-техн.праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013.– Вип.23.12. – С. 400-406.
22. Проців О. Р. Ветеринарні аспекти у державному регулюванні мисливства та рибальства у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олег Проців // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. –  Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61). – Ч. 1. – С.153-159.
23. Проців О. Р. Державне регулювання мисливства у Галичині під час Першої світової війни // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2015. - № 2. – С.160-162. – Режим доступу: pap.in.ua/2_2015/49.pdf
24. Проців О.Р. Господарське значення експорту та імпорту мисливської продукції Австро-Угорської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1(11). – С. 155-167.
25. Проців О.Р. Особливості організації мисливства під час окупації Галичини у Першій Світовій війні //Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право»: зб. наук. пр. – Ужгород, 2016. – № 2. С. 104-108.
26. Проців О.Р. Нормативно-правове регулювання торгівлі пернатими у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст. // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (12). – С. 157-164.
27. Проців О.Р.  Історіографія ветеринарних аспектів розвитку рибальства Галичини ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 237-240.
28. Проців О.Р. Вплив партії «Stronnictwо chlopskie» на організацію мисливства Галичини кінця ХІХ ст.: політичний аспект // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове видання. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2016/10.pdf
29. Проців О.Р.  Організація мисливських виставок у Львові в ХІХ — на початку ХХ ст. // Народознавчі зошити — 2016. — № 6 (132). — С . 1345- 1349.
30. Проців О.Р.  Господарське та культурне значення спортивного рибальства у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. // Краєзнавство: науковий журнал. – 2016. – Ч. 3/4 (96/97). – С. 187–201.
31. Проців О. Р. Вплив програми FLEG-ІІ на розвиток публічного управління галуззю мисливського господарства України // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. - № 5. – С.228-231. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2016/69.pdf
32. Проців О.Р. Організація мисливства та рибальства у Богородчанському повіті середини ХІХ – початку ХХ ст. // ГАЛИЧИНА. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. Ч. 28. С. 120-126.
33. Проців О.Р.  Історія організації мисливської освіти у Галичині кінця ХІХ — початку ХХ століття// Народознавчі зошити — 2017. — № 2 (134). — С . 395- 399.
34. Проців О. Р. Історія організації рибальської освіти у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття // Олег Проців // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. –  Львів, 2017. – Т. 19, № 76. – Ч. 1. – С.159-162.
35. Проців О. Р. Формування ціни на мисливські види пернатої дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1-2 (13-14). – С. 148-157.

Тези конференцій:
1. Проців О. Р. Правове регулювання діяльності мисливської охорони в Галичині на початку ХХ століття / О. Р. Проців, П. Б. Хоєцький // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІ Міжнар. конф., 01-03 жовт. 2009. – Запоріжжя, 2009. – С. 211 – 212.
2. Проців О. Р. Ефективне використання мисливських угідь, як ресурс стратегічного розвитку лісопромислового комплексу / О. Р. Проців // Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. тез доп. – Яремче, 2009. – С. 105 – 106.
3. Проців О. Р. До питання врегулювання відшкодувань, завданих мисливськими тваринами / О. Р. Проців // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 24 листоп. 2009 р. Ч. ІІ. – Полтава, 2009. – С. 82 – 83.
4. Проців О. Р. Діяльність Галицького мисливського товариства в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Р. Проців // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах : матеріали Міжнар. наук.
конф., присвяч. 50-річчю з часу опублікування регіон. зведення “Животный мир Советской Буковины”, 13 листоп. 2009 р., Чернівці. – Чернівці : ДрукАрт, 2010. – С. 216 – 222.
5. Проців  О. Р. Управління мисливством: парадигма демократичного врядування / О. Р. Проців  // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 8 квіт. 2011 р. Ч. І – Л., 2011. – С. 14 – 18.
6. Проців О. Р. З історії подолання браконьєрства на Гуцульщині / О. Р. Проців // Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 грудня 2010 р., Львів / за ред. І. Соловія, М. Чернявського, Я Геника. – Л. : Т-во «Зелений Хрест», Ліга-Прес, 2011 – 396 с.
7. Проців О. Р. Прикладні аспекти надання адміністративних послуг у галузі мисливства  / Олег Проців // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. уч., 20 квіт. 2012 р. : у 2 ч. / за наук. ред. чл.кор.НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — Ч. 2. – С. 487 – 491.
8. Гунчак М. С. Регулювання термінів полювання в Галичині у ХІХ-ХХ ст. / Микола Гунчак, Олег Проців // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю НПП “Гуцульщина”, 18-19 трав. 2012 р. – Косів, 2012. – С. 345 – 349.
9. Гунчак М. С. Відношення суспільства в Галичині до хижаків за часів Австро-Угорської імперії і Польщі / Микола Гунчак, Олег Проців // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю НПП “Гуцульщина”, 18-19 трав. 2012 р. – Косів, 2012. – С. 350 – 353.
10. Проців О. Р. Мисливство у Косівському повіті кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олег Проців // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю НПП “Гуцульщина” 18-19 трав. 2012 р. – Косів, 2012. – С. 368 – 372.
11. Проців О. Р. Мисливство та рибальство Гуцульщини: соціально- економічний аспект / Олег Проців // Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи» [Текст] [12 грудня 2012] : зб. Тез / упоряд. О.Я. Гримак, Л.П. Кушнір. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – С.179-183.
12. Проців О. Р.  Організаційне-правове забезпечення діяльності мисливських охоронців: досвід Галичини XV – початок ХХ століття / Олег Проців //  Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. уч., (5 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.кор.НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — Ч. 2. – С. 238 – 242.
13. Проців О. Р.  Вплив єврейської культури на розвиток мисливства Галичини кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Олег Проців //  Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини [Текст] : матеріали наукової конференції (Галич, 25 травня 2013 року). – Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2013 – С. 387-391
14. Проців О. Р. Проців Б.О. Українсько-Польські взаємини у галузі мисливства Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олег Проців //  Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали Vвсеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 14-15 червня 2013р./ Наук. Ред.. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 342-350
15.  Процив О. Р.   Модернизация охотничьей отрасли: социально-экономический аспект / Олег Проців //  Социально-экономические и политико-правовые преобразования в Росии: итоги и перспективы. V очная международная научно-практическая студенческая конференция  (5 марта 2013) / Под общей редакцией доктора економических наук, професора О.П. Овчинниковой. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС. 2013. – 199
16. Проців О. Р. З історії організації мисливства та рибальства Галицької землі / Олег Проців // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України  [Текст] : матеріали міжнародної наукової конференції (Галич, 7-8 листопада 2013 року). – Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2013 – С. 134-142.
17. Проців О.Р. Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком мисливського господарства Івано-Франківської області. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15 листопада 2013 р. / за ред.. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 228-232.
18. Зеленчук Я. І., Проців О. Р. Видатний Український природознавець Максиміліан Новицький // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С.345-352.
19. Проців О. Р. Державне управління мисливським господарством на Буковині кінця ХІХ століття // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С.358-360.
20. Проців О. Р. Видатний Український природознавець Максиміліан Новицький // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С.345-352.
22. Проців О. Р. Діяльність Товмацького осередку Галицького мисливського товариства кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Тлумач: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-річчю заснування м. Тлумача (Тлумач, 24 жовтня 2013 р.) / упорядник А.А. Білас. – Івано-Франківськ – Тлумач : Злагода, 2014. – С. 178-181.
23. Взяв участь у Другій всеукраїнській науково-практичної конференції державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи 4-5 жовтня 2011 р. м. Херсон.
24. Проців О.Р. Особливості правозастосування сектору мисливського господарства у Львівському воєводстві (1920-1939 р.р.) // «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна науково-практична конференція м. Київ, 10-11 квітня 2015 р. – у 2 частинах,  – К. Центр правових наукових досліджень, 2015 – Частина І. – С. 18-22.
25. Проців О.Р. Державне управління у сфері торгівлі мисливської продукції у Галичині ХІХ – початку ХХ століття: ветеринарний аспект // Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології. Матеріали ІІ Міжнародної науково-прктичної конференції (м. Одеса, 24-25 квітня 2015 року), -Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 106-110.
26. Проців О.Р. Удосконалення бюджетного регулювання та надання адміністративних послуг у галузі мисливського господарства // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22-23 квітня 2015 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 93-95.
27. Проців О.Р. Історія мисливства Сколівщини кінця ХІХ – початку ХХ століття // Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Полтава, 28 трав. 2015). – Полтава : ПГАА, 2015. – С. 124 – 130.
28. Проців О.Р. Негативний вплив тоталітаризму на організацію мисливського господарства в Україні // Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 26-27 червня 2015 р. / Наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. С. 392-398.
29. Проців О.Р. Державне регулювання добування лисиці у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття: адміністративно-правовий аспект // «Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства»: Міжнародна науково-практична конференція. м. Харків, 4-5 вересня 2015 р. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 43-48.
30. Проців О.Р. Державне управління у торгівлі рибою у Галичині  ХІХ – початку ХХ ст.: ветеринарний аспект // «Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства»: Міжнародна науково-практична конференція. м. Харків, 4-5 вересня 2015 р. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 39-42.
31. Проців О.Р. Браконьєрська культура Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства»: Міжнародна науково-практична конференція. (м. Дніпропетровськ, 24-26 вересня 2015 року). – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень», 2015. – С. 12-18.
32. Проців О.Р. Проблеми реформування адміністративних послуг у галузі мисливського господарства // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства»: Міжнародна науково-практична конференція. (м. Дніпропетровськ, 24-26 вересня 2015 року). – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень», 2015. – С. 79-83.
33. Проців О.Р. Модернізація системи державного управління волонтерським рухом: історичний досвід мисливських організацій у Галичині // Модернізація системи державного управління: теорія і практика [Text] : матер. Наук.-прак. Конф. За між нар. уч (9 жовтня 2015 р., Львів) / за наук. Ред.. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпінцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 65-67.
35. Проців О.Р. Вплив єврейської культури на торгівлю дичиною у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Text]: матер. Дев’ятої міжнародної наукової конференції (29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ) / за наук. ред. академіка НАН України Смолія В.А., проф. Ченцова В.В. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів  – С. 93-95.
36. Проців О.Р. Нормативно-правове регулювання торгівлі дичиною у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст. [Text]: матер. Дев’ятої міжнародної наукової конференції (29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ) / за наук. ред. академіка НАН України Смолія В.А., проф. Ченцова В.В. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів  – С. 87-89.
37. Проців О.Р. Державне регулювання торгівлі мисливською продукцією у Галичині під час Першої світової війни [Text]: матер. Дев’ятої міжнародної наукової конференції (29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ) / за наук. ред. академіка НАН України Смолія В.А., проф. Ченцова В.В. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів  – С. 102-104.
38. Проців О.Р. З історії мисливства у Рафайловій кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Історико-культурна спадщина. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історико-культурна спадщина Прикарпаття (на пошану Петра Арсенича з нагоди його 80-річчя та 55-річчя історико-краєзнавчої діяльності)» (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2014 р.) / Науковий редактор А. Королько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – С. 126-133.
39. Проців О.Р. З історії мисливства села Микуличин [Text]: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24?25 квіт. 2015 р.,смт Путила, Чернівецька обл., Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик ; М-во екології та природ. ресурсів України,Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2015. – С. 158-160.
40. Проців О.Р. Економічне значення розвитку рибальства на р. Бистриця в кінці ХІХ– на початку ХХ ст. [Text]: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24?25 квіт. 2015 р.,смт Путила, Чернівецька обл., Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик ; М-во екології та природ. ресурсів України,Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2015. – С.
41. Проців О.Р., Карабчук Д.Ю.  Вплив програми FLEG-ІІ на розвиток мисливської галузі України [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (15 квітня 2016 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 196-199. — ISBN 978-617-644-031-4.
42. Проців О.Р. Діяльність Луцького осередку Польської спілки мисливських товариств (1920–1939 рр.) [Текст]: матер.  V Всеукраїнських політологічних читань імені професора Богдана Яроша: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. ? Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 194-206.
43. Проців О.Р.  Нормативно-правове забезпечення організації мисливства Галичини кінця ХVІІІ – середини ХІХ століття // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень :матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. (13?14 трав. 2016 р.,смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик ; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2016. – С.  300-303.
44. Проців О.Р. Казимир Водзіцький  – орнітолог, мисливець, громадський діяч