Юрій Пінчук » Вибрані студії з костомаровознавства
[додати інший файл чи обкладинку цього твору] [додати цей твір до вибраного]

Вибрані студії з костомаровознавства

Праця
Написано: 2012 року
Розділ: Наукова
Додав: balik2
Твір додано: 13.04.2012
Твір змінено: 13.04.2012
Завантажити: pdf див. (7,5 МБ)
Опис: Книга Юрія Пінчука – становить інтерес для науковців і ши-
рокого кола читачів. Вона складена з вибраних студій автора, що
стосуються костомаровознавства, з котрим пов’язані його най-
важливіші досягнення як історика.

Містить публікації про життя і діяльність визначного вітчиз-
няного історика і археографа, письменника, етнографа і фолькло-
риста, українського громадсько-політичного діяча ХІХ ст. Мико-
ли Костомарова та його найближче оточення, а також про наукову
термінологію, понятійний апарат тощо.

В ній надруковані рецензії відомих в Україні та діаспорі осіб
на праці Ю. Пінчука, список публікацій про нього, інші додатки.


ЗМІСТ:
Зміст

Про автора 3
Переднє слово (Містить статтю Біографія М. Костомарова) 5

Студії з костомаровознавства

1971
Визвольна війна 1648–1654 рр. і возз’єднання України з Росією в оцінці М. І. Костомарова 21

1978
До питання про історичний живопис М. М. Ге 37
Недрукований розділ з монографії М. І. Костомарова «Историческое значение южнорусского народного песенного творчества» 40

1988
Історик-антикварій Костомаров 44
«...Як говорить, почуває, думає, живе народна маса».. 47

1989
Микола Костомаров 52

1990
Заборонена стаття М. І. Костомарова 65
М. І. Костомаров та його твір «Мазепинці» 70

1992
До оцінки наукової та громадської діяльності М. І. Костомарова 75
Ідеолог Кирило-Мефодіївського братства [М. І. Костомаров] 88
М. І. Костомаров у Києві (1844–1847 рр.) 94
Про авторство та значення твору «Книга буття українського народу» 113
[Резюме] 115

1993
Дослідження про принципи демократичного федералізму 116

1994
Постать Богдана Хмельницького в публіцистиці М. Костомарова 118
Слобожанщина – місце народження й становлення М. І. Костомарова як історика 127
Слово о Н. Костомарове (Историческая концепция ученого) 138

1995
М. І. Костомаров і його історіографічна концепція 146
Народницький і державницький напрями української історіографії: спільне і відмінне 160

1996
Один з найважливіших принципів народознавчого кредо М. І. Костомарова 164

1997
Рец. на книгу: Prymak Thomas M. Mykola Kostomarov: A. Biography 168
Державницькі ідеї кирило-мефодіївців у спадщині М. Костомарова 172
Україна в концепції кирило-мефодіївця Миколи Костомарова 177

1999
Мемуарна спадщина М. І. Костомарова 178
Слов’янство і Україна в концепції кирило-мефодіївця Миколи Костомарова 187

2000
Історіографічне значення мемуарів Надії Білозерської про Миколу Костомарова 194

2001
Микола Костомаров 212

2002
Костомаров Микола Іванович 213

2003
Микола Костомаров 217
Переяслав очима Костомарова 252
Спогади Аліни Костомарової як історико-біографічне джерело 255

2004
З історії шевченкознавства (До 190-річчя народження Т. Г. Шевченка) 272
Микола Костомаров і його найближче оточення у світлі мемуарів Аліни Костомарової 282
Спогади Катерини Юнге про Тараса Шевченка і Миколу Костомарова: історико-біографічне значення 305

2005
Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим 322
Передмова 330
Микола Костомаров: віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник [З цього видання публікуємо 20 енциклопедичних статей:] 333
Археографічні праці М. Костомарова 333
«Воспоминание о двух малярах» 336
Державницький напрям 336
Історичні та суспільно-політичні погляди М. Костомарова 340
Кирило-мефодіївці та М. Костомаров 345
«Книга буття українського народу» 348
Костомарова Тетяна Петрівна 349
Куліш Пантелеймон Олександрович 350
Мильников (Мельников) Петро Андрійович 351
Народницький напрям 352
Народоправство 355
Панславізм 356
Позитивізм 357
Романтизм 358
Слов’янофільство і західництво 363
Українофільство 364
Український месіанізм 367
Федералізм 367
Федерація 369
Шевченко Тарас Григорович 370

2006
Київський період творчості М. І. Костомарова: до проблеми самосвідомості історика 375
Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології 383

2007
Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М. І. Костомарова 397
Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч (до 190-річчя народження) 414
Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації М. І. Костомарова 435

2008
Аналіз студії М. Костомарова «Гетьманство Самойловича» в аспекті впливу на розвиток національного самоусвідомлення 445
Микола Іванович Костомаров 460
Розгляд монографії М. Костомарова «Гетьманство Юрія Хмельницького» 464

2009
З історії творчих взаємин П. О. Куліша та М. І. Костомарова 480
Монографія М. Костомарова «Мазепа» як чинник формування самоусвідомлення української нації 487
Передмова 511Студія М. Костомарова «Гетьманство Многогрешного» в контексті творення української етнічної ідентичності 514

2010
Питання національного самоусвідомлення у студії М. Костомарова «Гетманство Бруховецкого» 528

Додатки

Додаток 1. Лист Держкомвидаву СРСР стосовно книги Ю. А. Пінчука «Исторические взгляды Н. И. Костомарова» 545
Додаток 2. Рецензії на студії Ю. А. Пінчука 547
2.1. Рецензія члена-кореспондента НАН України
Ф. П. Шевченка (1914–1995) – Україна 547
2.2. Рецензія професора Р. П. Іванченко (Іванової) – Україна 553
2.3. Рецензія професора Марка Антоновича (1916–2005) – США – Канада 559
2.4. Рецензія прозаїка П. Д. Чалого – Росія 562
2.5. Рецензія доктора історичних наук Я. В. Верменич – Україна 565
2.6. Рецензія професора Я. С. Калакури – Україна 568
2.7. Рецензія професора Томаса Приймака – Канада 575
Додаток 3. Публікації про Ю. А. Пінчука 577
Резюме (Містить статтю Пошанування й увічнення пам’яті М. Костомарова) 578

Коментарі 581
Епілог 591
Покажчик імен 592
 
Відгуки читачів:
 
Поки не додано жодних відгуків до цього твору.
 
Тільки зареєстровані читачі можуть залишати відгуки. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь спочатку.