Петро Кулаковський
[додати інший твір цього автора] [додати автора до вибраного]
 

Петро Кулаковський

Доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».
Україна
(українець)
Біографію поки не додано, але ви можете допомогти.
Власні твори:
Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.) (пол.) Істор. Стаття 2000
Боротьба за спадщину: конфлікт між Яном та Ельжбетою Пясочинськими щодо новгород-сіверських маєтностей Істор. Стаття 2005
Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) Істор. Стаття 2017
До історії єврейської колонізації Правобережної України: звенигородський кагал у другій половині XVIII ст. Істор. Стаття 2009
До історії стосунків реєстрових козаків і прикордонних старост у 1578-1583 роках Істор. Стаття 1999
Дороги й водні шляхи на Чернігово-Сіверщині в першій половині XVIІ століття Істор. Стаття 2004
Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні Істор. Стаття 2008
Звинигородський повіт у литовську добу Істор. Стаття 2015
Земельна політика Вазів щодо Чернігово-Сіверщини (1618-1632 роки) Істор. Стаття 2005
Землеволодіння Пісочинських на Чернігово-Сіверщині (1633-1646) Істор. Стаття 2002
Земські сеймики як орган шляхетського самоуправління в др. пол. XVI - перш. пол. XVII ст. Істор. Стаття 1999
Інструкція сеймику Чернігівського воєводства 1646 року Істор. Документ 2001
Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій Істор. Праця
Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV – перша третина XVІ ст.) Істор. Стаття 2011
Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у XVII столітті Істор. Стаття 2012
Острозька ординація: задум фундатора і практика функціонування Істор. Стаття 2015
Податки Чернігівського воєводства на користь Коронного скарбу у 1635–1647 роках Істор. Документ 2004
Рецензія на: Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття Істор. Рецензія 2004
Рецензія: Перший том «Українського дипломатарію XVI–XVIII ст.» Істор. Рецензія 2001
Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони Південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVI ст. Істор. Стаття 2013
Ромни і їх волость у першій половині XVII ст. Істор. Стаття 2006
Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp. Істор. Документ 1999
Українські землі під час Смоленської війни (1632–1634 рр.) Істор. Стаття 2014
Церковні структури на Чернігово-Сіверщині за Польської доби (1618-1648) Істор. Стаття 2005
Чернігівське воєводство (1635–1648, 1651 рр.) Істор. Стаття 2007
Чернігівське князівство (1619–1633 рр.) Істор. Стаття 2007
Януш Острозький як організатор боротьби з татарськими нападами на початку ХVІІ ст. Істор. Стаття 2016