Олександр Кривоший
 
 

Олександр Кривоший

нар. 1962
Україна
(українець)

 

 

Кривоший Олександр Петрович – відомий історик, журналіст та громадський діяч. Народився 1962 року в с. Різдвянка Новомиколаївського району, Запорізької області. Закінчив Запорізький державний університет.(1985) Жіночу проблематику в межах історії України ХVI - першої половини XVII ст. досліджує від 1994 року. Захистив дисертацію «Жінка в суспільному житті України (друга половина ХVI - перша половина XVII ст.)» (1997). Кандидат історичних наук за спеціальністю «історія України». Диплом кандидата наук КН №013225.
Основна проблематика наукових досліджень – традиції та повсякденне життя жінок України раннього нового часу.
Кривоший О.П. є автором 130 наукових праць, трьохсот публіцистичних статей, оповідань, новел і нарисів, а також 8 монографій, чотирьох навчальних посібників та художньо-публіцистичної книги.
Серед них: монографії «Жінка в суспільному житті України за часів козаччини» (1998), «Материзна. Жінка в правовій культурі українського народу Х- перша половина ХVІІ ст.» (2002), «Лабіринтами рівності. Жінки в громадсько-політичному житті Запорізького краю. 1917-1930» (2011). «Вона мені не слугою, а милим товаришем була…» Традиції та повсякденне життя жінок козацької України: очима істориків та мовою документів».(2011) (підготовлено до друку), «Материнський бунт. Вся правда».(2011), «Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні» (1999) (співавтор), «Українки в історії» (2004, 2006) (у співавторстві), посібники «Історія української Держави та Конституція для наймолодших» (2010) (підготовлено до друку) «Побут та повсякденне життя жінок на сторінках історії України ХVІ – середини ХVІІ ст. (2011), довідкові видання, «Довідник з історії України» (Т.3.)(1999) (співавтор), «Довідник з історії України» (2001) (співавтор), «Українське козацтво: Мала енциклопедія» (2002), (2006) (співавтор) та інших.
У 2010 році побачила світ художньо-публіцистична книга О. Кривошия «Батькові чоботи». Її презентація відбулась на флагманському кораблі ВМС України фрегаті «Гетьман Сагайдачний», та на підводному човні «Запоріжжя». За підсумками 2010 року Міністерство Оборони України визнало «Батькові чоботи» однією з кращих художньо-публіцистичних книжок про історію становлення Збройних Сил та Військово Морських Сил незалежної України.
З 1992р. він бере участь у роботі Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і форумів, де керує роботою секцій та виступає із доповідями.
Був науковим керівником та співвиконавцем дослідницьких проектів «Жіноче обличчя історії України».(2002-2007), «Жінка і війна. Сторінки української історії» (2007), «Kosaks Wars in Gender Context» (2010), «Теоретичні та практичні засади гендерної політики у Збройних Силах України» (2011) та інш.
Активний громадський діяч. У 1990 - 1993рр. співорганізатор та керівник прес-служби громадської організації Запорізький комітет солдатських матерів та Всеукраїнської організації солдатських матерів (ОСМУ). З 1995р. співзасновник та виконавчий директор Запорізького міського фонду соціального та правового захисту сімей військовозобов`язаних, загиблих при виконанні службових обов`язків у мирний час.
Ініціатор спорудження та автор проекту першого на теренах СНД пам`ятника військовослужбовцям, загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час.(м. Запоріжжя, 1997р.). Ініціатор встановлення у Збройних силах України Дня солдатської матері.(2011)
Нагороджений: орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ст. (2009), орденом Української Православної Церкви «Преподобного Нестора Літописця ІІІст.» (2009), медаллю «Захиснику Вітчизни» (1999), відзнакою Міністерства Оборони України медаллю «15 років Збройним Силам України» (2006), медаллю «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя» (2010), медаллю «За сприяння Збройним Силам України» (2010)

 

Наукові праці Олександра Кривошия

 

1. Кривоший О.П. Гійом Боплан про українське жіноцтво //Запороз. Січ. 1993. - 12 січ.
2. Кривоший О.П. Козацька Україна: жінка зі зброєю. //Запороз. Січ. 1993. - 31 серпня.
3. Кривоший О.П. Шинкарка як тип української жінки // Регіональна наукова конференція «Етнографічні дослідження нижньої Наддніпрянщини та Північного Приазов’я», (21-22 верес. 1993 р.).- Запоріжжя, 1993.- С.4.
4. Кривоший О.П. Жінка в історії Запорозького козацтва //Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції «Жінки України: сучасний статус і перспективи».- Одеса, 1995.-С. 45-47.
5. Кривоший О.П. Д.І. Яворницький про українське жіноцтво //Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з'їзду «Регіональне і загальне в історії». - Дніпропетровськ, 1995.-С.114-115.
6. Кривоший О.П. Роль жінки у формуванні державотворчих традицій на українських землях в кінці ХVІ-середині XVII ст. //Матеріали міжнародної наукової конференції «Відродження української державності: проблеми історії та культури». - Одеса, 1996.- Ч.1.- С.166-167.
7. Кривоший О.П. Роль образу Богоматері в духовному становленні Запорожжя //Південна Україна ХVIII-ХІХ століття: Записки науково-дослід. лабораторії Півден. України ЗДУ.-Запоріжжя, 1996. - Вип.1.- С.69-71.
8. Кривоший О.П. Звичай безшлюбності у запорожців //Тези до науково-практичної конференції «Традиційні соціальні цінності запорозького козацтва і сучасна молодь»: Інформ. листок. - Запоріжжя, 1996. - 01 друк. арк.
9. Кривоший О.П. Жіноча освіта за часів козаччини. //Традиційні соціальні цінності Запорозького козацтва і сучасна молодь: Матеріали науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 1996. - С. 25-35.
10 Кривоший О.П. Традиції жіночої освіти на українських землях кінець XVI -перша половина XVII ст. //Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. - Запоріжжя, 1996. -Вип.5.-ч.2.- С.8-9.
11. Кривоший О.П. Жінка в літературних пам'ятках України-Русі. //Література й історія: Матеріали міжнародної наукової конференції 12-14 грудня 1996 року. - Запоріжжя, 1996.-С. 61-65.
12. Кривоший О.П. Жінка і українсько-татарські стосунки кінця XVI - середини XVII ст. //Міжнародні зв'язки народів Європи: Матеріали наукової конференції 1-2 листопада 1996 року. - Запоріжжя. - 1996. - С.87-89.
13. Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI-перша половина XVII століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 //Запорізький державний університет - Запоріжжя, 1996. – 246 с.
14. Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI-перша половина XVII століття): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 //Запорізький державний університет - Запоріжжя, 1996. – 18 с.
15. Кривоший О.П. Богородиця в духовному житті запорозького козацтва //Международная научная конференция духовно-светская. «Аще возможно, будьте в мире со всеми»: Тезисы докл. и сообщений. - Запорожье, 1997. - С. 182-183.
16. Кривоший О.П. Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI-перша половина XVII століття): Автореф. дис. канд. іст. наук. - Запоріжжя, - 1997.-18 с.
17. Кривоший О.П. Роль образу Богоматері у формуванні релігійного ідеалу української жінки //Історія релігій в Україні: Тези повідомл. VII Міжнар. круглого столу.- Львів, 1997.- С. 102-104.
18. Кривоший О.П. Роль жінки в українському мистецтві в середині XVI - першій половині XVII ст. //Заселення Півдня України: проблеми нац. та культ. розвитку: Наук. доповіді міжнар. наук.-метод. конф./21-24 трав. 1997 р./. Херсон.-1997.- С. 156-158.
19. Кривоший О.П. Традиції запорозького козацтва і українське жіноцтво //Нова парадигма: Гуманітар. журн. мол. вчених Запоріз. регіону.- Запоріжжя, 1997.- Вип.5.- С. 18-24.
20. Кривошей А.П. История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс /В спіавторстві - Лях С.Р., Терно С.А./. - Запорожжя: Просвіта, 1997.- 58 с.
21. Кривоший О.П. Жінка і козацьке право //Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. /Запоріжжя, 2-4 жовт. 1997 р./-секція III,IV,V.-Запоріжжя, 1997.-С. 35-40.
22. Кривоший О.П. Участь жінок у процесі формування національної свідомості українського народу (XVI-перша половина XVII ст.) //Історія в школах України.-1997.-№ 4. - С. 10-12.
23. Кривоший О.П. Жінка в суспільному житті України за часів козаччини: Іст. розвідки. - Запоріжжя: Поліграф-Просвіта, 1998. - 68 с.
24. Кривошей А.П. История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс /В співавторстві - Лях.С.Р., Терно С.А./ - Запорожжя: Просвіта, 1998.- 64 с.
25. Кривоший О.П. Євреї і розвиток шинкарської справи на Україні (ХVІ-перша половина XVII ст.) //1-е Запорожские чтения «Еврейское население Юга Украины» 29-30 мая 1997 г: Докл. и сообщения.- Запорожье, 1998.- С. 60-63.
26. Кривоший О.П. Участь жінок в суспільно-політичному житті українських земель за часів козаччини // Культуролог. вісник: наук.-теорет. щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 1998,-С.24-32.
27. Кривоший О.П. Жінки і українське православ'я XVI - першої половини XVII ст.: Наук. праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту - Запоріжжя, 1998, Вип. - IV С.3-12.
28. Довідник з історії України Т.3.(Р-Я) / За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста - К.: Генеза, 1999. – 688с.: іл.
29. Кривоший О.П. Сердюцькі полки // Довідник з історії України Т.3.(Р-Я). /За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста - К.: Генеза, 1999. - С.153-154.
30. Кривоший О.П. Сестринський Союз Св. Ольги// Там же.-С.155.
31. Кривоший О.П. Смотрицький Герасим Данилович //Там же.-С. 215.
32. Кривоший О.П. Смотрицький Мелетій// Там же.-С.216.
33. Кривоший О.П. Соляний Шлях //Там же.-С.227.
34. Кривоший О.П. Спас //Там же.-С.243.
35. Кривоший О.П. Струг //Там же.-С.282.
36. Кривоший О.П. Стяг //Там же.-С.228.
37. Кривоший О.П. Суботів //Там же.-С.288.
38. Кривоший О.П. Табір //Там же.-С.301-302.
39. Кривоший О.П. Товариш //Там же.-С.340.
40. Кривоший О.П. Федерація українських жіночих організацій //Там же.-С.493.
41. Кривоший О.П. Фігура // Там же.-С.504.
42. Кривоший О.П. Характерник //Там же.-С.517.
43. Кривоший О.П. Хортиця //Там же.-С.539.
44. Кривоший О.П. Хорунжий // Там же.-С.540.
45. Кривоший О.П. Чайка //Там же.-С.556.
46. Кривоший О.П. Чорторийська Софія //Там же.-С.560.
47. Кривоший О.П. Чорний шлях //Там же.-С.587.
48. Кривоший О.П. Чумацький шлях //Там же.-С.595.
49. Кривоший О.П. Чурай Марія Гордіївна//Там же.-С.595.
50. Кривоший О.П. Швачка Микита //Там же.-С.609.
51. Кривоший О.П. Школа Січова //Там же.-С.628.
52. Кривоший О.П. Шлях з варягів у греки //Там же.-С.629.
53. Кривоший О.П. Ясир //Там же.-С.682.
54. Кривоший О.П. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л.О. Смоляр.-Одеса, 1999.-С.60-73.
55. Кривоший О.П. Княгиня Раїна Могилянка - патріотка України //Наше життя. - 2000. -№7-8. (липень-серпень)-С. 1-4.
56. Кривоший О.П. Участь жінок у меценатській діяльності української шляхти //Наше життя. - 2000. - № 6. (червень). - С. 1-4.
57. Кривоший О.П. Жіноча освіта козацької доби //Наше життя. - 2000. - № 9.(вересень).-С.3-4.
58. Кривоший О.П. Княгиня Анастасія Гольшанська //Наше життя. - 2000. - № 10. (жовтень).-С.1-3.
59. Кривоший О.П. Участь жінок у формуванні державотворчих традицій українського народу за козацької доби (XVI - перша половина XVIIст.) //Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. - К., 2000. - Вип. 7. - С. 22-26.
60. Кривоший О.П. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночий світ. - 2001. - Ч.1(9). - (липень-вересень) - С.28-29.
61. Кривоший О.П. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночий світ. - 2001. - Ч.3. - (липень-вересень) - С.28-29.
62. Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу /Х-перша половина XVII ст./. - Запоріжжя: Поліграф, 2001. - 96.с.
63. Довідник з історії України (А-Я): Посібн. для серед. загальноосв. Навч. закл. /За заг. Ред.І. Підкови, Р.Шуста. - 2-ге вид., доопр. і доповн. - К.: Генеза, 2001. - С.1136с.
64. Кривоший О.П. Сердюцькі полки //Довідник з історії України (А-Я):Посібн. для серед. загальноосв. навч.закл. /За заг. Ред.І. Підкови,Р.Шуста.-2-ге вид., доопр. і доповн. - К.: Генеза, 2001.-С.741-742
65. Кривоший О.П. Сестринський Союз Св. Ольги // Там же.- С.744
66. Кривоший О.П.  Смотрицький Герасим Данилович //Там же.- С. 789.
67. Кривоший О.П. Смотрицький Мелетій // Там же.- С.789-790.
68. Кривоший О.П.. Соляний Шлях //Там же.-С.798
69. Кривоший О.П. Спас //Там же.- С.810.
70. Кривоший О.П. Табір //Там же.- С.838.
71. Кривоший О.П. Товариш //Там же.- С.868.
72. Кривоший О.П.  Федерація українських жіночих організацій //Там же.-С.493.
73. Кривоший О.П. Фігура // Там же. - С.997
74. Кривоший О.П. Характерник //Там же. - С.1008
75. Кривоший О.П. Хортиця //Там же. - С.1024.
76. Кривоший О.П. Хорунжий // Там же. - С.1024.
77. Кривоший О.П. Чайка //Там же. - С.1036.
78. Кривоший О.П. Чарторийська Софія // Там же.-С.1039.
79. Кривоший О.П. Чорний шлях //Там же. - С.1059.
80. Кривоший О.П. Чумацький шлях //Там же. - С.1066.
81. Кривоший О.П. Чурай Марія Гордіївна //Там же.-С.1066.
82. Кривоший О.П. Швачка Микита //Там же. - С.1077-1078.
83. Кривоший О.П. Школа Січова //Там же. - С.1091.
84. Кривоший О.П. Шлях з варягів у греки //Там же.-С.1092.
85. Кривоший О.П. Ясир //Там же. - С.1130.
86. Krivoshiy Olexander The origin and nature of feminist movement in Ukraine from the Middle Ages to the post-communist era // Women`s Studies Network (UK) Association Annual Conference. Gender and Cultur: Leisur, Consumption and Women`s. Cheltenham. 2001.
87. Кривоший О.П. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночий світ. - 2002. - Ч.1(9). - (січень-березень) - С.9-10.
88. Кривоший О.П. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночий світ. - 2002. - Ч.2(10). - (квітень-червень) - С.28-29.
89. Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К.: Генеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2002 - 568с.: іл., карти.
90. Кривоший О.П. Гопак. // Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К., 2002.- С.111.
91. Кривоший О.П. Думи. // Там же. - С.142.
92. Кривоший О.П. Маруся Богуславка. // Там же. - С.310.
93. Кривоший О.П. Чурай Марія Гордіївна. // Там же. - С.547-548.
94. Кривоший О.П. До питання про роль релігійного чинника в процесі становлення образу жінки в історії України. (Х - перша половина XVII ст.) //Наукові праці: Наук.-метод. журнал / Миколаїв держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія.» - Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед. Науки.- С.54-60
95. Кривоший О.П. Історія запорзького козацтва і українське жіноцтво // Науковий вісник історичного клубу. - М., 2002. Т.VІ.- С.185.
96. Борисенко В.К., Головащенко М.І., Кривоший О.П. та ін. Українки в історії./ За заг. ред.. В.Борисенко. – К.: Либідь, 2004 – 328с.; іл.
97. Кривоший О.П. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії/ За заг. ред. В. Борисенко.- Київ, 2004 - С.10-19.
98. Кривоший О.П. Жінка в суспільному житті України за козацької доби // Українки в історії/ За заг. ред. В. Борисенко.-Київ, 2004 - С.33-43.
99. Кривоший О.П. Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська // Українки в історії. /За заг. ред. В. Борисенко. - Київ, 2004 - С.43-47.
100. Борисенко В.К., Головащенко М.І., Кривоший О.П. та ін. Українки в історії./ За заг. ред. В.Борисенко. – К.: Либідь, 2006 – 328с.; іл.
101. Кривоший О.П. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії/ 102. За заг. ред. В.Борисенко. - Київ, 2006 - С.10-19.
103. Кривоший О.П. Жінка в суспільному житті України за козацької доби // Українки в історії/ За заг. ред. В.Борисенко. - Київ, 2006 - С.33-43
104. Кривоший О.П. Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська // Українки в історії / За заг.ред.В.Борисенко. - Київ, 2006 - С.43-47.
105. Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко; Відп. Ред. С.Р. Лях. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Генеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2006 - 672с.: іл., карти.
106. Кривоший О.П. Гопак. // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко; Відп. Ред. С.Р. Лях. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Генеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2006 –С 135
107. Кривоший О.П. Думи. // Там же. - С.168 - 169.
108. Кривоший О.П. Маруся Богуславка. // Там же. - С. 366.
109. Кривоший О.П. Чурай Марія Гордіївна. // Там же. - С. 648.
110. Кривоший О.П. Запорізький комітет солдатських матерів: 20 років під Покровом Божої Матері. // Запорозька Січ. - 2010. - 20 берез.
111. Кривоший О.П. Про Макса Вебера і вміння бачити перспективу. (штих до портрета історика на тлі епохи.) // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / упор.: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. - Запоріжжя, 2010. – С.100-101
112. Кривоший О.П. «Покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас від усякого зла…» // Військо України. – 2010. – №3 - С.28-31, №4, - С.34-35.
113. Кривоший О.П. Михайлюта О.О. – бібліографічний показчик. //http://zounb.zp.ua/resourse/ludy/mihailyuta_oleksandr_oleksandrovich.htm
114. Кривоший О.П. «Наперед війська виїхала, шабелькою та й вимахнула…» Жінка зі зброєю в історії Козацької України. Міфи і реалії.// Військо України. – 2011. – №3 - С.34-37.
115. Кривоший О.П. «Наперед війська виїхала, шабелькою та й вимахнула…» Жінка зі зброєю в історії Козацької України. Міфи і реалії. //http://www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=1089
116. Кривоший О.П. Євангеліє княгині Заславської. Сценарії повсякденного життя елітної жінки в культурному просторі України середини XVI-го століття. //Історія в школі. 2011. - №4. – С.13-17.
117. Кривоший О.П. Жінка зі зброєю на сторінках військової історії України XVI – першої половини XVIIст. Контексти прояву. // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Збірник наукових праць /За заг. ред. канд. іст. наук. полковника Карпова В.В. – К., 2011. – С. 70-78.

 

Науково-популярні праці Олександра Кривошия

 

1. Кривоший О.П. Та викрешем вогню, та покурим люльки...// Запороз. Січ. 1992.- 8 груд.
2. Кривоший О.П. Про вуса, чуприну, козацьку звитягу...// Запороз. Січ. 1992.-2 лют.
3. Кривоший О.П. Шинкарка, як тип української жінки. //Запороз. Січ. 1993. - 8 верес.
4. Кривоший О.П. Як козаки Новий рік зустрічали. //Запороз. Січ. 1993. - 19 січ.
5. Кривоший О.П. Про вуса, чуприну і козацьку звитягу. //Просвіта. - 1997 лип. - С.7.
6. «Покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас від усякого зла…» // Військо України. – 2010. – №3 - С.28-31, №4, - С.34-35.
7. Акт капітуляції на «Міссурі»: останній автограф в історії другої світової. // Військо України. – 2010. – №9 - С.38-39.
Євангеліє княгині Заславської. // Персонал плюс. 2011. - №19(424) – 11-17 трав.
Євангеліє княгині Заславської.// http://www.personal-plus.net/424/7944.html

 

Художні твори Олександра Кривошия

 

1. Кривоший О.П. Зупиніться журавлики… //Педагог. - 1984. - 7 груд.
2. Кривоший О.П. Батькові чоботи. //Педагог. - 1985. – 24 трав.
3. Кривоший О.П. Експериментатор. //Ленінським шляхом. - 1987. – 28 квіт.
4. Кривоший О.П. Миттєвості літа. //Комсомолець Запоріжжя. – 1987. – 8 серп.
5. Кривоший О.П. Берег осені. //Ленінським шляхом. - 1987. – 1 жовт.
6. Кривоший О.П. Зоряний слід. //Запоріз. правда – 1988. – 1 трав.
7. Кривоший О.П. Лиха година // Хлібороб України. 1988. - №7. (775) – С.39.
8. Кривоший О.П. Літня казка. // Ленінським шляхом. - 1988. – 4 серп.
9. Кривоший О.П. Чаєнятко. // Запоріз. правда – 1988. – 2 верес.
10. Кривоший О.П. «Я прощаю, мамо…». //Ленінським шляхом. - 1988. – 24 груд.
11. Кривоший О.П. Сніг. //Запоріз. правда – 1989. – 8 січня.
12. Кривоший О.П. Я прощаю, мамо… // Запоріз. правда – 1990. – 18 лют.
13. Кривоший О.П. Окопи // Хортиця /Упор. П.П.Ребро. Дніпропетровськ – 1990. – С.83-87.
14. Кривоший О.П. Випадкова сповідь. //Запоріз. правда. 1992. - 26 лист.
15. Кривоший О.П. Чаєнятко // Військо України. – 2010. – №5 - С.53.
16. Кривоший О.П. Стару гріє не кожух…. //Хортиця. 2010. №3, - С.49-52.
17. Кривоший О.П. Батькові чоботи. // Хортиця. 2010. №3, - С.53-54.
18. Кривоший О.П. Випадкова сповідь. // Хортиця. 2010. №3, - С.54-56.
19. Кривоший О.П. Батькові чоботи. - Запоріжжя, 2010. – 138с.
20. Окопи. // Військо України. – 2010. – №6 - С. 44-45.
21. Окопи.// http://www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=1165

 

Публіцистичні твори Олександра Кривошия

 

1. Кривоший О.П. Живе в селі жінка. //Комсомолець Запоріжжя. - 1984. – 19 берез.
2. Кривоший О.П. Йшов солдат з фронту… //Комсомолець Запоріжжя. - 1985. – 8 черв.
3. Кривоший О.П. Зірка над Петропавлівкою. //Запоріз. правда – 198. – 23 серп.
4. Кривоший О.П. Осколки. //Запоріз. правда – 1989. – 9 трав.
5. Кривоший О.П. Про «дідівщину» треба говорити // Комсомолець Запоріжжя. - 1989. - 11 лист.
6. Кривоший О.П. Не згасне свічка пам`яті.[Нотатки про осінній форум групи «Реабілітація»] //Культура і життя. - 1990. – 10 груд..
7. Кривоший О.П. Наша армія нам болить. //Комсомолець Запоріжжя. - 1990. - 5 трав.
8. Кривоший О.П. Дезертири //Комсомолець Запоріжжя. - 1990. - 9 черв.
9. Кривоший О.П. Як буде син, то буде мати //Комсомолець Запоріжжя. - 1990. - 21 лип.
10 Кривоший О.П. Сталкер. //Комсомолець Запоріжжя. - 1990. - 29 верес.
11. Кривоший О.П. І буде син, і буде мати... /Кривошей О., О Чечель Л. //Радянська жінка. - 1990.- № 11. – С.26-27.
12. Кривоший О.П. А ми тую славу збережемо!: [З канд. істор. наук , керівником науково-дослідного центру археології і історії Дніпра Георгієм Шаповаловим розмовляє спеціальний кореспондент «Культ. і життя» Олександр Кривоший.]// Культура і життя. – 1991. – 8 черв.
13. Кривоший О.П. Материнський бунт // Ранок. – 1991.- липень – С.2-3
14. Кривоший О.П. Поїздка… в історію флоту// Молодь України. - 1991. - 14 січ.
15. Кривоший О.П. Про «Козу», солдатських матерів і День народження української армії. // МИГ. - 2010. - 11 лют.
16. Кривоший О.П. Запорізький комітет солдатських матерів: 20 років під Покровом Божої Матері. // Запорозька Січ. - 2010. - 20 берез.
17. Кривоший О.П. Про «дезертирів», солдатських матерів і народини українського війська. Спогади на задану тему. // Кривоший О.П. Батькові чоботи. - Запоріжжя, 2010. – С.121-135.
18. Кривоший О.П. Пам`ятник материнській пам`яті. // Кривоший О.П. Батькові чоботи. - Запоріжжя, 2010. – С.121-135
19. Кривоший О.П. Спасибі, мамо, за сина-солдата! // Військо України. – 2011. – №5 - С.32-33.

 

Рецензії на книги Олександра Кривошия

 

1. Юрик П. Книга про мудрість козацьку.// Запороз. Січ. - 1999. - 24 квіт. - С.7
2. Кісь О. Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні /За ред. Л. Смоляр. //Україна модерна. - 2000 - № 4-5. - С. 503-511.
3. Бушин М. Жіноче обличчя історії України в книжці О.П. Кривошия «Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу» // Нова доба (м. Черкаси).- 2002. - С.8.
4. Лабур О. Жіночий чинник в історії України. Рецензія на книгу Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу. Запоріжжя, 2001. // Сіверян. літопис. - 2002.- №2.- С. 133-135.
5. Лабур О. Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу [Рецензія на книгу О. Кривошия «Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу».].// Жіночий світ. - 2002. - №1.- С.10-11
6. Тополя Хр. Жіночі студії в Україні. Побачила світ книга про українських мадон і їхню роль у правовій культурі українського народу.// Президентський вісник. - 2002. - 30 берез. - С.1-7.
7. О жінки!: В історії України. // Запороз. Січ. - 2002. - 26 берез.- С.8.
8. Чуприна А. «Если кто убъет женщину, то судить так же, как и за мужчину...» [ Нотатки з презентації книги О. Кривошия «Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу».] // МИГ.- 2002. - 21-27 берез. - С.17.
9. Радочин О. «Батькові чоботи» Олександра Кривошия. Книга для небайдужих людей про миттєвості людського буття, красу рідного краю та маловідомі сторінки історії Військово-Морських Сил ЗС України. [Рецензія на книгу О.Кривошия «Батькові чоботи»] // Флот України. - 2010. - 29 трав.

 

Література про життя і діяльність Олександра Кривошия

 

1. Знайомтесь: Олександр Кривоший // Ленінським шляхом.-1988.- 2 лип.
2. Науменко І. Якою ти була Українко? [Із змісту: Кривоший О.П. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.]// Запоріз. правда. -1997.-6 берез.
3. Горська. Г. Пані полковнице моя синьоока. // Запорізька Січ.-1997. - 16 квіт.
4. Махинько В. Воинам погибшим в мирное время. [Із змісту: Відомий історик і журналіст О. Кривоший став автором проекту першого на теренах СНД пам’ятника військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час.] //Верже.-1997. - 11сент.
5. Вегнер П. В Запоржье - еще один памятник [Із змісту: В Запоріжжі відкрито пам’ятник військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час. Автором проекту став відомий історик і журналіст О.Кривоший.] // Индустриальное Запорожье.-1997.-11 верес.
16. Вегнер П. …И торжество и скорбь. [Із змісту: Відомий історик і журналіст О. Кривоший став автором проекту пам’ятника військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час.] / Наш город.-1997.-11 верес.
7. Піддубна О. Сльози на гранітному камені // Запорозька Січ.-1997-16 верес.
8. Юрик П. Книга про мудрість козацьку. [Із змісту: Побачила світ книга історика Олександра Кривошия «Жінка в суспільному житті України за часів козаччини»]// Запороз. Січ. - 1999. - 24 квіт. - С.7
9. Тарасенко В. Тільки б вистачило сил. [Із змісту: Автором проекту першого на теренах СНД пам’ятника військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час став авідомий журналіст О. Кривоший] // Слава і честь. - 1999. - 13 жовт.
10. Біографічна довідка Кривошия О.П. / Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л.О.Смоляр.-Одеса: Астропринт,1999. - С.438.
11. Кліковка Г. Вустами жінки промовляє Україна. [Із змісту: Відбулась презентація книги О. Кривошия Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу.] // Запоріз. правда. - 2002. - 7 лют. - С.13.
12. Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувщини. (Бібліографічний список). - Запоріжжя, 2003.- С.3 - 5.
13. Радочин О. «Батькові чоботи» для «Гетьмана Сагайдачного» [Із змісту: На флагманському кораблі «Гетьман Сагайдачний вперше за його історію відбулась презентація книги.] // Флот України. -2010 – 16 жовт.
14. Егорова И. Запорожцы в Севастополе. Члены делегации встретились с экипажем подлодки «Запоріжжя» и побывали на флагманском корабле «Гетьман Сагайдачный» // Индустриальное Запорожье. – 2010. – 23 верес.
15. Радочин О. «Батькові чоботи» для «Гетьмана Сагайдачного» // Флот України. -2010 – 16 жовт.
16. Радочин О. Бібліотека флагмана «Гетьман Сагайдачний» поповнилась книжкою запоріжця. // МИГ. – 2010. - 28 жовт.
17. Радочин О. Чорноморський флот шанує запорізьких письменників. //Запорозька Січ. - 2010. - 6 лист.
18. Егорова И. «Мы потеряли в армии своих сыновей, а теперь делаем все, чтобы ни одна мать больше не плакала над гробом сына». [Міністр оборони України М. Єжель видав розпорядження проводити в Збройних силах України День солдатської матері. З цією пропозицією виступив на зустрічі з міністром О.П. Кривоший] // Индустриальное Запорожье. – 2011. – 2 квіт.
19. Радочин О. Відтепер у Збройних Силах України буде День солдатської матері! [О.П. Кривоший виступив з ініціативою встановити в Збройних Силах України День солдатської матері. Цю пропозицію підтримали солдатські матері всієї України.] // Запорозька Січ. - 2011. – 9 квіт.
20. Егорова И. Солдатские матери придут в артбригаду. [З пропозицією заснувати в країні День солдатської матері виступив на зустрічі з міністром Міністром Оборони України О.П. Кривоший.] // Индустриальное Запорожье. – 2011. – 7 трав.

 

Публікацію підготували: Олекса Радочин та Іванна Кривоший.