Володимир Будз
 
 

Володимир Будз

нар. 06.10.1970
Україна
(українець)


Будз Володимир Павлович — українець, громадянин України, народився 06.10.1970 у с. Яківка Тлумацького району, Івано-Франківської області.
З 1986 по 1990 роки навчався у Снятинському сільськогосподарськомутехнікумі (м. Снятин) за спеціальністю «механізація сільського господарства», який закінчив з відзнакою та отримав кваліфікацію «технік-механік».
З 03 липня 1990 р. по 15 червня 1992 року проходив військову службу у Збройних силах.У 1993 р. поступив на перший курс філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (денна форма навчання), а в 1998 році з відзнакою закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «філософія» та отримав кваліфікацію філософ, викладач.
У жовтні 1998 року поступив у стаціонарну аспірантуру по кафедрі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка, яку успішно закінчив у 2001 році. У січні 2002 року захистив кандидатську дисертацію «Філософія історії Михайла Грушевського» по спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії та отримав ступінь кандидата філософських наук. У 2006 році отримав вчене звання доцента кафедри філософії.
Підвищував науково-педагогічну кваліфікацію, проходячи у жовтні та листопаді 2009 року (14.10.2009–18.11.2009) стажування на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича під керівництвом доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Марчука Михайла Георгійовича. Також підвищував кваліфікацію проходячи у вересні та жовтні 2014 року (12.09.2014–24.10.2014) стажування на кафедрі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Карася Анатолія Феодосійовича.
Досліджує філософські проблеми у галузі онтології, метафізики, соціальної філософії, соціальної онтології, філософії права, філософії економіки. Читає такі філософські курси як: «Онтологія», «Діалектика і метафізика», «Філософія права», «Філософія економіки», «Соціологія економіки» для студентів філософського факультету, «Соціальна філософія» для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин.
Опублікував на даний час понад 80 наукових публікацій, з них шести монографій.